Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1648/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 05/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1648/TTg-CN
V/v Dự án Đường sắt tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng và Hà Nội-Đồng Đăng

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 6233/BGTVT-KHĐT ngày 02 tháng 10 năm 2007), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7395/BKH-QLĐT ngày 10 tháng 10 năm 2007), Bộ Xây dựng (văn bản số 2285/BXD-XL ngày 26 tháng 10 năm 2007) về việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập Báo cáo đầu tư Dự án Đường sắt tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng và Hà Nội-Đồng Đăng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc việc chỉ định thầu thực hiện dịch vụ tư vấn lập Báo cáo đầu tư Dự án Đường sắt tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng và Hà Nội-Đồng Đăng.

- Bộ Giao thông vận tải tổ chức thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu đối với gói thầu này theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Xây dựng;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: QHQT, KTTH, TH, 
Website CP;
- Lưu: Văn thư, CN (3). 17

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1648/TTg-CN ngày 05/11/2007 về việc Dự án Đường sắt tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Đồng Đăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.168

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.225.157