Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1647/BGTVT-TC về việc Thanh toán chi phí phát sinh ngoài dự toán chi phí Ban năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1647/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 23/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1647/BGTVT-TC
V/v: Thanh toán chi phí phát sinh ngoài dự toán chi phí Ban năm 2008.

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận.

Bộ Giao thông vận tải đã nhận được văn bản số 4621A/PMUMT-TCKT ngày 24/12/2008 về việc trích khoản dự phòng thanh toán chi phí phát sinh ngoài dự toán năm 2008. Trong đó Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề nghị được sử dụng khoản mục dự phòng trong Dự toán chi phí quản lý dự án năm 2008 của Ban được duyệt để thanh toán cho việc xây dựng bổ sung định mức dự toán, giá ca máy, thiết bị thi công và thẩm định giá vật liệu tại hiện trường xây lắp. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Theo quy định tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, thì chi phí phục vụ cho công tác xây dựng định mức dự toán, giá ca máy, thiết bị thi công và thẩm định giá vật liệu là các chi phí tư vấn đầu tư xây dựng. Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban quản lý dự án Mỹ Thuận rà soát thủ tục trình Bộ phê duyệt dự toán các chi phí nói trên theo quy định, không sử dụng chi phí dự phòng trong Dự toán chi phí quản lý dự án năm 2008 để chi trả cho các chi phí nêu trên./.

Yêu cầu Ban quản lý dự án Mỹ Thuận nghiêm túc thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TC .

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1647/BGTVT-TC về việc Thanh toán chi phí phát sinh ngoài dự toán chi phí Ban năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


894
DMCA.com Protection Status

IP: 54.196.208.187