Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1643/TTg-KTN về việc triển khai công tác nạo vét duy tu luồng tàu biển năm 2008 do Cục Hàng hải Việt Nam quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1643/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 01/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1643/TTg-KTN
V/v triển khai công tác nạo vét duy tu luồng tàu biển năm 2008 do Cục Hàng hải Việt Nam quản lý

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Cục Hàng hải Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các văn bản số: 6370/BGTVT-KHĐT ngày 27 tháng 8 năm 2008, 6899/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6580/BKH-KCHT&ĐT ngày 10 tháng 9 năm 2008) về việc triển khai công tác nạo vét duy tu luồng tàu biển năm 2008 do Cục Hàng hải Việt Nam quản lý, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc các đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại các văn bản: số 6370/BGTVT-KHĐT ngày 27 tháng 8 năm 2008 và số 6899/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008, về việc triển khai công tác nạo vét duy tu các tuyến luồng tàu biển năm 2008 do Cục Hàng hải Việt Nam quản lý. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan thống nhất cơ chế thực hiện công tác nạo vét duy tu các tuyến luồng tàu biển của ngành hàng hải cho các năm sau./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1643/TTg-KTN về việc triển khai công tác nạo vét duy tu luồng tàu biển năm 2008 do Cục Hàng hải Việt Nam quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.821
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112