Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1572/VPCP-KTN về việc thực hiện Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1572/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 13/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1572/VPCP-KTN
V/v thực hiện Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét báo cáo của Bộ Giao thông vận tải công văn số 67/BGTVT-VP ngày 06 tháng 01 năm 2009 về việc thực hiện Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2008 và đề xuất kế hoạch kiểm tra năm 2009, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc tăng suất đầu tư cho duy tu, bảo dưỡng đường bộ, Bộ Giao thông vận tải làm việc với Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết theo quy định.

2. Về việc thu hồi lại đất hàng lang an toàn giao thông đường bộ và bố trí tái định cư cho các tập thể, cá nhân bị thu hồi đất, Bộ Giao thông vận tải làm việc với các địa phương để giải quyết.

3. Về kinh phí xây dựng đường gom để xóa bỏ đường đấu nối trái phép vào các tuyến quốc lộ theo Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ và Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, giao Bộ Giao thông vận tải thống kê cùng các địa phương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất nguồn vốn, trình Thủ tướng Chính phủ.

4. Về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ: giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, nghiên cứu, soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ theo hướng thuận lợi cho công tác quản lý bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, phù hợp với Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 13 tháng 11 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1572/VPCP-KTN về việc thực hiện Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.216
DMCA.com Protection Status

IP: 54.242.115.55