Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1544/TTg-KTN về việc di dời Trạm thu phí Gò Dầu tại Km49+000 về vị trí mới tại vị trí Km30+900 quốc lộ số 22 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1544/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 17/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1544/TTg-KTN
V/v di dời Trạm thu phí Gò Dầu tại Km49+000 về vị trí mới tại vị trí Km30+900 quốc lộ số 22

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 5351/BGTVT-TC ngày 17 tháng 7 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5612/BKH-KCHT&ĐT ngày 01 tháng 8 năm 2008), Tài chính (công văn số 9994/BTC-HCSN ngày 27 tháng 8 năm 2008) về việc đầu tư xây dựng Trạm thu phí trên quốc lộ 22, Dự án đường Xuyên Á vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép di dời Trạm thu phí Gò Dầu tại Km49+000 về vị trí mới tại vị trí Km30+900 quốc lộ số 22.

2. Việc đầu tư Trạm thu phí tại Km30+900 quốc lộ số 22, Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thực hiện, đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả; sử dụng nguồn kinh phí Dự án đường Xuyên Á vốn vay Ngân hàng châu Á còn lại đã được phép chuyển đổi để thực hiện, số kinh phí còn thiếu bố trí từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ được giao hàng năm./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, ĐP, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1544/TTg-KTN về việc di dời Trạm thu phí Gò Dầu tại Km49+000 về vị trí mới tại vị trí Km30+900 quốc lộ số 22 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.813
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.185