Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1540/VPCP-KTTH về việc dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1540/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 11/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1540/VPCP-KTTH
V/v dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 401/BVHTTDL-TCDL ngày 15 tháng 2 năm 2008 và công văn số 473/BVHTTDL-TCDL ngày 21 tháng 2 năm 2008) và ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 428/BTP-PLQT ngày 20 tháng 2 năm 2008) về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về thí điểm tổ chức và quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của người nước ngoài đưa vào và sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian tham quan, du lịch, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn chỉnh Tờ trình dự thảo Quyết định theo hướng sau:

- Tờ trình cần nêu rõ thời gian vừa qua đã có 2000 lượt xe ô tô (trong đó bao gồm cả xe ô tô tay lái bên phải) và gần 80 ngàn khách quốc tế vào Việt Nam tham quan, du lịch bảo đảm an toàn tuyệt đối.

- Bổ sung thêm vào Tờ trình và dự thảo Quyết định các khu vực phức tạp, nhạy cảm, không bố trí các đoàn khách du lịch đi qua; nghiêm cấm các đoàn đi sai tuyến đường mà doanh nghiệp đã đăng ký với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Trên cơ sở Tờ trình và dự thảo Quyết định đã được hoàn chỉnh, giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thừa ủy quyền Chính phủ ký Tờ trình và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: Tư pháp, Giao thông vận tải, Công an, Ngoại giao, Tài chính, Quốc phòng;
- VPCP: BTCN, Các PCN Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, QHQT, CN, BXDPL, Website CP;
- Lưu: VT, KTTH (3). 27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1540/VPCP-KTTH về việc dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.026
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112