Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1517/BGTVT-KHĐT về việc bổ sung quy hoạch bến cảng tổng hợp Mỹ Xuân vào quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 5 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1517/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trần Doãn Thọ
Ngày ban hành: 18/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1517/BGTVT-KHĐT
V/v: Bổ sung quy hoạch bến cảng tổng hợp Mỹ Xuân vào quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 5

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi:

- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Công ty CP XDCT và ĐT địa ốc Hồng Quang.

 

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 749/UBND-VP ngày 11/02/2009 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, văn bản số 2499/CHHVN-KHĐT ngày 04/12/2008 của Cục Hàng hải Việt Nam, văn bản số 25/CV-CtyHQ ngày 16/02/2009 của Công ty CP XDCT và Đầu tư địa ốc Hồng Quang về việc bổ sung quy hoạch Dự án cảng tổng hợp Mỹ Xuân vào quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 5.

Căn cứ văn bản số 6055/VPCP-CN ngày 22/10/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2010;

Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, chấp thuận bổ sung quy hoạch bến cảng tổng hợp Mỹ Xuân vào quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển khu vực TP. Hồ Chí Minh - Đồng Nai - Bà Rịa-Vũng Tàu (Nhóm 5) như đề nghị của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Cục Hàng hải Việt Nam tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Cục Hàng hải Việt Nam rà soát, cập nhật bổ sung quy hoạch; thoả thuận các nội dung chi tiết và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành, đảm bảo an toàn hàng hải, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Bộ Giao thông vận tải thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phũng Chớnh phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, XD;
- Lưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1517/BGTVT-KHĐT về việc bổ sung quy hoạch bến cảng tổng hợp Mỹ Xuân vào quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 5 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.023
DMCA.com Protection Status

IP: 54.242.115.55