Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15016/BTC-TCNH về việc tham gia Đề án mua xe ô tô Cửu Long của Công ty cổ phần ô tô TMT do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 15016/BTC-TCNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Ngọc Anh
Ngày ban hành: 26/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 15016/BTC-TCNH
V/v: Tham gia Đề án mua xe ô tô Cửu Long của Công ty cổ phần ô tô TMT.

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 420/UBND-VP3 ngày 23/9/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đề nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung tỉnh vào Đề án mua xe ô tô Cửu Long của Công ty cổ phần ô tô TMT và cho hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày 08/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Theo Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày 08/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ, chính sách hỗ trợ thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng, trước mắt được thực hiện thí điểm tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, sau đó tổng kết đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 về việc hỗ trợ thay thế phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông; trong đó, tỉnh Ninh Bình thuộc nhóm các địa phương được Ngân sách TW hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện.

Đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo thực hiện theo Quyết định số 548/QĐ-TTg để tạo điều kiện hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho chủ sở hữu phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông khi chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị địa phương phản ánh về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ PC, Vụ NSNN;
- Lưu VT, Vụ TCNH (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Anh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15016/BTC-TCNH về việc tham gia Đề án mua xe ô tô Cửu Long của Công ty cổ phần ô tô TMT do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.119

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87