Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1465/VPCP-KTN tham gia của đối tác nước ngoài vào Công ty cổ phần hàng không VietJet do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1465/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 09/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1465/VPCP-KTN
V/v tham gia của đối tác nước ngoài vào Công ty cổ phần hàng không VietJet

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
- Công ty cổ phần hàng không VietJet.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (văn bản số 413/TCTHK-KHPT ngày 02 tháng 3 năm 2010) về việc AirAsia đầu tư vào Công ty cổ phần hàng không VietJet, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và Công ty cổ phần hàng không VietJet nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5166/VPCP-CN ngày 13 tháng 9 năm 2007 trong việc ký hợp tác với đối tác nước ngoài về các hoạt động vận tải hàng không. Giao Bộ Giao thông vận tải xem xét các kiến nghị của Tổng công ty Hàng không Việt Nam tại văn bản nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Hàng không Việt Nam và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.    

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: QHQT, KTTH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Văn Trọng Lý  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1465/VPCP-KTN tham gia của đối tác nước ngoài vào Công ty cổ phần hàng không VietJet do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.266
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126