Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1337/TTg-KTN về đầu tư Dự án cải tạo, khôi phục mặt đường quốc lộ 5 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1337/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 04/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1337/TTg-KTN
V/v về việc đầu tư Dự án cải tạo, khôi phục mặt đường quốc lộ 5

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam; - Ngân hàng phát triển Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các công văn số 4681/BGTVT-KHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2012 và số 4983/BGTVT-KHĐT ngày 27 tháng 6 năm 2012); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5263/BKHĐT-KCHTĐT ngày 18 tháng 7 năm 2012), Tài chính (công văn số 10138/BTC-ĐT ngày 31 tháng 7 năm 2012), về việc đầu tư Dự án cải tạo, khôi phục mặt đường quốc lộ 5, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, khôi phục mặt đường quốc lộ 5 đoạn Hà Nội - Hải Phòng như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 4681/BGTVT-KHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2012 và ý kiến đề nghị của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tại các công văn nêu trên. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo lập dự án và triển khai thực hiện theo quy định.

2. Cho phép Bộ Giao thông vận tải vay vốn của Ngân hàng phát triển Việt Nam để thực hiện Dự án nêu trên với lãi suất bằng mức lãi suất cho vay đang thực hiện đối với dự án đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Nguồn vốn trả nợ: 50% vốn vay và lãi suất được lấy từ nguồn thu phí 02 trạm thu phí trên quốc lộ 5; 50% còn lại được lấy từ quỹ bảo trì đường bộ.

3. Bộ Giao thông vận tải làm việc với Ngân hàng phát triển Việt Nam để thỏa thuận khoản vay và làm việc với Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam để điều chỉnh lại Hợp đồng BOT Dự án đầu tư đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để có nguồn hoàn trả vốn vay Ngân hàng phát triển Việt Nam.

4. Về chỉ định thầu các nội dung công việc có liên quan đến toàn bộ công tác tư vấn và nhà thầu thi công dự án, Bộ Giao thông vận tải thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1337/TTg-KTN về đầu tư Dự án cải tạo, khôi phục mặt đường quốc lộ 5 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.270
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33