Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1289/BXD-KTXD năm 2019 về giải đáp vướng mắc của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Kiên Giang do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1289/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 03/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1289/BXD-KTXD
V/v giải đáp vướng mắc của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3859/VPCP-ĐMDN ngày 09/5/2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị giải đáp vướng mắc của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trong nội dung câu hỏi của đơn vị không nêu rõ quy định về quản lý chi phí áp dụng cho dự án, nguồn vốn của dự án; ngoài ra trong nội dung câu hỏi còn có mâu thuẫn như: việc điều chỉnh dự toán làm vượt tổng mức đầu tư nhưng lại nằm trong chi phí dự phòng của dự án. Vì vậy, Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn đơn vị.

Trường hợp dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 11 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ
- Lưu: VT, Cục KTXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1289/BXD-KTXD năm 2019 về giải đáp vướng mắc của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Kiên Giang do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


253
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.247.139