Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 11355/UBND-GT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành: 29/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11355/UBND-GT
V/v phương án tổ chức phân làn, tách dòng theo phương tiện trên 03 tuyến đường.

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Công an Thành phố;
- UBND các quận: Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông;
- Tổng Công ty vận tải Hà Nội;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;
- Các Báo: Hà Nội mới, Kinh tế đô thị.

 

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được các Tờ trình của Sở Giao thông vận tải: Số 1243/TTr-SGTVT, số 1244/TTr-SGTVT và số 1245/TTr-SGTVT ngày 10/12/2011 về việc phê duyệt phương án tổ chức phân làn, tách dòng theo phương tiện trên các tuyến đường: Hoàng Quốc Việt; Tuyến Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư; Tuyến Nguyễn Trãi - Trần Phú (có đính kèm 03 Tờ trình trên).

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận với đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại 03 Tờ trình nêu trên. Riêng tuyến Nguyễn Trãi - Trần Phú, yêu cầu Sở Giao thông vận tải làm việc cụ thể với Cục Đường sắt Việt Nam, Ban QLDA Đường sắt - Cục Đường sắt Việt Nam để đảm bảo tính khả thi, an toàn và đồng bộ với việc thi công Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

2. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải:

Chủ trì thực hiện phương án phân làn, tách dòng theo phương tiện, khẩn trương bổ sung sơn kẻ đường và điều chỉnh, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ theo quy định; Tổ chức giao ban định kỳ để kịp thời khắc phục các tồn tại, điều chỉnh cho phù hợp thực tế, rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện được tốt hơn;

Chủ trì làm việc với Công an Thành phố, UBND các quận liên quan để phân công các lực lượng trên từng tuyến, tại các nút giao thông để hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm;

Tổ chức triển khai có hiệu quả công tác duy tu, duy trì, sửa chữa kịp thời các hư hỏng cầu, đường và hệ thống an toàn giao thông để thường xuyên đảm bảo an toàn, êm thuận, nhằm khai thác tối đa, an toàn hạ tầng giao thông vận tải hiện có.

3. Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải, UBND các quận liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông như đỗ, dừng xe sai quy định, đi quá tốc độ quy định, đi sai làn đường, không chấp hành đội mũ bảo hiểm; đặc biệt tập trung xử lý các đối tượng sử dụng rượu bia quá nồng độ cồn cho phép và các đối tượng chống người thi hành công vụ, kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè … Kết hợp công tác hướng dẫn giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy tắc an toàn giao thông, lấn chiếm hè, đường.

4. UBND các quận Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông: Tập trung chỉ đạo, bố trí lực lượng tham gia phối hợp giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt chú trọng trên các tuyến tổ chức phân làn, tách dòng theo phương tiện và giải tỏa ngay các vi phạm lấn chiếm vỉa hè gây cản trở cho người đi bộ; Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nội dung xử lý, hình thức, mức độ xử phạt, đối với các lỗi vi phạm theo quy định.

5. Công tác thông tin, tuyên truyền:

Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền trong việc phân làn, tách dòng theo phương tiện là một trong các giải pháp góp phần giảm ùn tắc giao thông, nâng cao ý thức và kỷ cương của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông:

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội có chuyên mục về ATGT trong đó chú trọng tuyên truyền về phân làn, phân luồng, tách dòng theo phương tiện;

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố cung cấp thông tin kịp thời cho Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận có liên quan và các cơ quan thông tấn, báo chí để thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nội dung xử lý, hình thức, mức độ xử phạt đối với các lỗi vi phạm theo quy định, phổ biến sơ đồ phân làn, phân luồng, tách dòng theo phương tiện trên các tuyến và cho từng tuyến.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và các ngành liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố, UBND các địa phương có liên quan kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; Đề xuất, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐNDTP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ GTVT (để báo cáo);
- Các Đ/c PCT UBNDTP;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Ban QLDA Đường sắt - Cục Đường sắt Việt Nam;
- Sở QHKT;
- Đ/c CVP;
- PVP Nguyễn Văn Thịnh;
- VPUB: GTThg, Phụng, Diệp), TH, NC;
- Lưu VT, GTHải (2 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11355/UBND-GT ngày 29/12/2011 về phương án tổ chức phân làn, tách dòng theo phương tiện trên 03 tuyến đường do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.889

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!