Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1081/TTg-CN năm 2018 bổ sung các tuyến quốc lộ: 47B, 217B, 48E, 49C và 14H vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1081/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 20/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1081/TTg-CN
V/v bổ sung các tuyến quốc lộ: 47B, 217B, 48E, 49C và 14H vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 7016/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 6 năm 2018), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5052/BKHĐT-KCHTĐT ngày 25 tháng 7 năm 2018), Xây dựng (văn bản số 1783/BXD-HTKT ngày 19 tháng 7 năm 2018), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 5457/BNN-KH ngày 18 tháng 7 năm 2018), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 3925/BTNMT- KHTC ngày 24 tháng 7 năm 2018), Quốc phòng (văn bản số 7726/BQP-TM ngày 18 tháng 7 năm 2018), Tài chính (văn bản số 9320/BTC-ĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018) và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa (văn bản số 8420/UBND-CN ngày 17 tháng 7 năm 2018), Nghệ An (văn bản số 5103/UBND-CN ngày 12 tháng 7 năm 2018), Quảng Trị (văn bản số 3065/UBND-CN ngày 19 tháng 7 năm 2018), Quảng Nam (văn bản số 3901/UBND-KTN ngày 17 tháng 7 năm 2018) về việc bổ sung các tuyến Quốc lộ 47B, Quốc lộ 217B, Quốc lộ 48E, Quốc lộ 49C và Quốc lộ 14H vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận đề xuất điều chỉnh, bổ sung các tuyến quốc lộ nêu trên vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải tổ chức thẩm định, trình duyệt điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1081/TTg-CN năm 2018 bổ sung các tuyến quốc lộ: 47B, 217B, 48E, 49C và 14H vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.858

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109