Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1010/TTg-QHQT về việc báo cáo kết quả đàm phán Hiệp định cho Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1010/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 02/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1010/TTg-QHQT
V/v Báo cáo kết quả đàm phán Hiệp định cho Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 5386/NHNN-HTQT ngày 17 tháng 6 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán Hiệp định Tài trợ và các văn bản liên quan của Dự án "Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ", vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) với các nội dung như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt Nhà nước ta ký Hiệp định vay và các văn bản liên quan đến Dự án.

3. Giao Bộ Ngoại giao thông báo cho WB biết việc ủy quyền trên của Thủ tướng Chính phủ.

4. Giao Bộ Giao thông vận tải:

- Sớm hoàn tất các điều kiện hiệu lực của Hiệp định tài trợ;

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục pháp lý của Dự án để Hiệp định tài trợ sớm có hiệu lực; đẩy nhanh tiến độ giải ngân của Dự án và giảm thiểu nghĩa vụ trả phí cam kết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1010/TTg-QHQT về việc báo cáo kết quả đàm phán Hiệp định cho Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.842
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240