Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9717/BGDĐT-VP về việc chuẩn bị và tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ nhất năm học 2009-2010 tại 7 vùng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 9717/BGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trang Văn Quý
Ngày ban hành: 03/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 9717/BGDĐT-VP
V/v chuẩn bị và tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ nhất năm học 2009-2010 tại 7 vùng

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Hội nghị giao ban lần thứ nhất năm học 2009-2010 (theo 7 vùng) dự kiến sẽ tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 26/11/2009 đến ngày 05/12/2009. Nội dung giao ban gồm 2 phần: (1) Đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tiếp theo trong học kỳ 1 và cả năm; (2) Triển khai công tác thi đua khen thưởng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đăng ký thi đua và ký giao ước thi đua năm học.

Để chuẩn bị cho Hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo và các Trưởng vùng thi đua căn cứ Chỉ thị số 4889/CT-BGDĐT ngày 04/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009 - 2010 và các văn bản chỉ đạo của Bộ, xây dựng báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, các mặt nổi bật và những tồn tại trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010 của địa phương.

1- Các Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm học 2009-2010 và các giải pháp thực hiện chủ đề năm học "Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục", trong đó tập trung làm rõ một số mặt sau:

1.1. Kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với việc phối hợp thực hiện “3 đủ”: đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở; Kết quả thực hiện phong trào quyên góp ủng hộ học sinh các vùng khó khăn (tính đến ngày 30/10/2009).

1.2. Kết quả thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và tình hình vi phạm đạo đức nhà giáo (nếu có) và biện pháp khắc phục.

1.3. Báo cáo tình hình học sinh bỏ học và các giải pháp khắc phục (theo Công văn số 7432/BGDĐT ngày 26/8/2009).

1.4. Tình hình tổ chức thực hiện “3 công khai” (theo Thông tư số 09/2009/TT- BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân).

1.5. Tình hình địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 35/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 về Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo.

1.6. Tình hình đội ngũ và việc triển khai chính sách, chế độ đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

1.7. Đề xuất về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và Bổ túc THPT năm 2010.

1.8. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến.

1.9. Những đề xuất và kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo; các Bộ, Ngành liên quan; với Chính phủ và Quốc hội.

1.10. Đối với các tỉnh Miền trung và Tây nguyên đề nghị báo cáo kết quả khắc phục thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra.

2. Thời gian nộp báo cáo và kế hoạch tổ chức giao ban:

Các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi báo cáo về các Trưởng vùng thi đua và Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/11/2009.

Các Trưởng vùng thi đua xây dựng báo cáo giao ban của vùng và gửi về Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/11/2009 (gửi kèm file văn bản điện tử theo địa chỉ: ttmnguyet@moet.edu.vn và tthbdung@moet.edu.vn).

Các Trưởng vùng dự kiến địa điểm, thời gian tổ chức Hội nghị giao ban với các Sở Giáo dục và Đào tạo trong vùng; phối hợp với phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo để thống nhất kế hoạch tổ chức Hội nghị. Trưởng vùng gửi kế hoạch tổ chức Hội nghị về Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/11/2009.

Mọi chi tiết xin liên hệ về Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại: 0438.694901 và 0438.683165./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị trong cơ quan Bộ;
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Lưu: VT, TH .

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trang Văn Qúy

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9717/BGDĐT-VP về việc chuẩn bị và tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ nhất năm học 2009-2010 tại 7 vùng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.743

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109