Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 944/BGDĐT-GDĐH năm 2020 về hỗ trợ địa phương phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 944/BGDĐT-GDĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành: 20/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 944/BGDĐT-GDĐH
V/v h trợ địa phương phòng chng dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các đại học, trường đại hc, học vin;
- Các trường cao đẳng sư phạm.

Trưc tình hình din biến phc tạp của dịch Covid-19, cả ớc đang huy động mọi nguồn lực để phòng chng dịch. Đ h trợ cho các địa phương có khu vực cách ly đảm bảo an toàn nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo đnghị lãnh đạo các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm (sau đây gọi là các cơ sở đào tạo) nếu chưa tổ chức cho sinh viên nhập học tập trung tại trường thì có th phối hợp với Ban ch đạo phòng chng dịch Covid-19 tại các địa phương để trong trưng hợp cn thiết, có th sử dụng ký túc xá của nhà trưng làm cơ s cách ly tập trung của địa phương.

Đối với các cơ s đào tạo đã tổ chức cho sinh viên nhập học tập trung: thường xuyên thực hiện đúng hướng dn phòng chng dịch, xây dựng các kế hoạch hoạt động phù hp với tình hình din biến ca dịch bệnh trong từng giai đoạn đ tuyệt đi đảm bo an toàn; truyền thông cho cán bộ, giảng viên, sinh viên các thông tin chính thống về tình hình dch bnh, ổn định tâm lý, tinh thần trong toàn trưng; sẵn sàng cùng đa phương tham gia các hoạt động phòng chống dịch phù hp vi điều kiện của nhà trưng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các cơ s đào tạo biết và t chc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P
TTgCP Vũ Đc Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (
để báo cáo);
- UBND các
tỉnh, TP trực thuộc TƯ (để p/h);
-
Lưu: VT, GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 944/BGDĐT-GDĐH năm 2020 về hỗ trợ địa phương phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.529
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.89