Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9303/SGD&ĐT-GDTrH năm 2012 về tổ chức thi giải Toán qua Internet học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2012 - 2013 do Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 9303/SGD&ĐT-GDTrH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Ngọc Quang
Ngày ban hành: 22/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9303 /SGD&ĐT-GDTrH
V/v Tổ chức thi giải Toán qua Internet học sinh TH và THCS năm học 2012- 2013

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục& Đào tạo quận, huyện, thị xã;

Căn cứ Điều lệ tổ chức thi giải Toán qua Internet theo Quyết định số 4413/QĐ -BGDĐT ngày 04/10/2010 và thông báo của Ban tổ chức kỳ thi giải Toán qua Internet, Sở GD & ĐT Hà Nội hướng dẫn việc tổ chức cuộc thi giải Toán qua Internet cho học sinh TH và THCS năm học 2012- 2013 như sau:

1. Đối tượng và điều kiện vượt qua vòng thi:

- Đối tượng là học sinh cấp Tiểu học và cấp Trung học cơ sở đã đăng ký là thành viên của Violympic và vượt qua các vòng thi theo qui định của Điều lệ .

- Điều kiện để vượt qua một vòng thi:

+ Mỗi một vòng thi, học sinh phải đạt tối thiểu 75% tổng số điểm thì mới được công nhận vượt qua vòng thi.

+ Học sinh chưa vượt qua được vòng thi nào thì có quyền thi lại cho đến khi vượt qua vòng thi đó trừ kì thi các cấp.

- Điều kiện tham gia vòng thi tiếp theo: Học sinh phải vượt qua vòng thi trước mới được dự thi vòng thi kế tiếp.

2. Thời gian thi:

a) Vòng thi cấp trường:

- Dự kiến tổ chức trong tháng 1 năm 2013.

b) Vòng thi cấp quận, huyện (thị xã):

- Dự kiến tổ chức ngày 06/03/2013 hoặc 13/03/2012

c) Vòng thi cấp thành phố:

- Dự kiến tổ chức ngày 28/03/2013 hoặc 04/04/2012

- Khi có ngày thi, Sở GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.

3.Tổ chức thi

- Mỗi quận/ huyện, thị xã thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức các kỳ thi trên địa bàn.

- Các địa điểm tổ chức thi phải đảm bảo đầy đủ CSVC: Đường truyền Internet, số lượng, cấu hình của máy tính, nguồn điện...

- Các kỳ thi phải đảm bảo thực hiện đúng về Qui chế thi, Điều lệ thi của Bộ GD& ĐT và Hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

4. Kinh phí cho kỳ thi

Thực hện theo qui định hiện hành.

Nhận được Công văn này, các Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã triển khai, thực hiện để kỳ thi giải Toán qua Internet cấp Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2012- 2013 đạt kết quả. Thông tin về kỳ thi thường xuyên được cập nhật trên trang Web: violympic.vn. Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, xin báo về Phòng Giáo dục Trung học ( ĐT: 0439440689 hoặc 0438264083) để giải quyết kịp thời

 

 

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng KHTC, Thanh tra, QLT, GDTH;
- Lưu VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Ngọc Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9303/SGD&ĐT-GDTrH ngày 22/10/2012 về tổ chức thi giải Toán qua Internet học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2012 - 2013 do Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.106

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219