Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 90/UBND-VX năm 2021 về tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 90/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Dương Anh Đức
Ngày ban hành: 09/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/UBND-VX
Về tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- Các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 và Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ;

Nhằm đảm bảo quyền lợi của người học, người lao động, an ninh, trật tự tại địa phương và tăng cường các biện pháp quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập; Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với Ủy ban nhân dân các quận, huyện

1.1. Chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn và các phòng, ban, các tổ chức đoàn thể địa phương nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập (các trường đại học - phổ thông - mầm non, các trung tâm ngoại ngữ - tin học, tư vấn du học, giáo dục kỹ năng sống...) trên địa bàn:

- Tuyệt đối không để các cơ sở hoạt động không phép[1];

- Chủ động thanh tra, kiểm tra, xử lí vi phạm, giám sát hoạt động của các cơ sở đã được cấp phép; đảm bảo hoạt động đúng quy định, đúng nội dung được cấp phép;

- Kịp thời xử lí nghiêm các cơ sở hoạt động không phép, không tuân thủ quy định, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến quyền lợi của người học, người lao động; thông tin kết quả xử lí về Sở Giáo dục và Đào tạo để cùng phối hợp trong công tác quản lý.

1.2. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các cơ sở dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ, nhất là những điều kiện nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, nghiêm cấm hoạt động dạy thêm trong các cơ sở dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ.

2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

2.1. Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhất là khi có thông tin phản ánh của các phương tiện truyền thông và người dân; đảm bảo cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin cấp phép hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập (trên trang web http://dichvugiaoduc.hcm.edu.vn/).

2.2. Kiểm tra, rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoặc các cơ sở giáo dục đang dạy chương trình giáo dục tích hợp[2] (được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thí điểm trước đây) chuyển đổi mô hình quản lý, hoạt động theo Nghị định số 86/2018/NĐ-CP trong quý II năm 2021.

3. Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập

3.1. Thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật về giấy phép thành lập và hoạt động; đảm bảo an toàn tuyệt đối, công tác an ninh, trật tự tại địa phương; tuân thủ đầy đủ các quy định về chuyên môn, hoạt động đúng theo Quyết định cấp phép.

3.2. Các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoặc đang giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp (được cho phép thí điểm trước đây) phải chấm dứt hoạt động thí điểm, khẩn trương chuyển đổi mô hình hoạt động, thực hiện nghiêm Nghị định số 86/2018/NĐ-CP , hoàn tất dứt điểm trong năm học 2020 - 2021. Những trường hợp chậm điều chỉnh, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ tổng hợp, báo cáo và kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng giải quyết dứt điểm./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TTTU;
- TTUB: CT, PCT;
- VPUB: CVP, PVP/VX;
- Phòng VX, TH;
- Lưu:VT, (VX-VN)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Đức

 [1] Cập nhật danh sách tại Trang web http://dichvugiaoduc.hcm.edu.vn/.

[2] Hiện nay, Thành phố còn 04 trường gồm: THCS-THPT Quốc tế A.P.U, TH-THCS&THPT Quốc tế Sài Gòn Pearl, TH-THCS&THPT Quốc tế Canada, TH-THCS&THPT Quốc tế Mỹ.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 90/UBND-VX năm 2021 về tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.187

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78