Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 897/BGDĐT-GDĐH 2018 báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh tiến sĩ thạc sĩ đại học

Số hiệu: 897/BGDĐT-GDĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành: 09/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 897/BGDĐT-GDĐH
V/v báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh TS, ThS, ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018.

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện, trường đại học;
- Các trường cao đẳng đào tạo giáo viên;
- Các trường trung cấp đào tạo giáo viên;
- Các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học;
- Các viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, các viện nghiên cứu có đào tạo tiến sĩ, các trường cao đẳng và trung cấp có đào tạo sư phạm (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục) thực hiện báo cáo việc xác định chỉ tiêu năm 2018 theo yêu cầu cụ thể sau đây:

1. Các cơ sở giáo dục thực hiện việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học; trình độ cao đẳng và trung cấp các ngành đào tạo giáo viên năm 2018 theo quy định tại Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018.

2. Yêu cầu các cơ sở giáo dục đăng nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ hemis.moet.edu.vn/csdlqg/login để cập nhật đầy đủ số liệu theo hướng dẫn trong hệ thống bao gồm các dữ liệu chung của cơ sở giáo dục, các dữ liệu liên quan đến tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh.

3. Từ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học, đề nghị các cơ sở giáo dục xuất báo cáo tổng hợp xác định chỉ tiêu tuyển sinh bao gồm: Báo cáo các điều kiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh (theo mẫu tại phụ lục 1 kèm theo); Báo cáo đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh (theo mẫu tại phụ lục 2 kèm theo), ký đóng dấu gửi cùng các minh chứng về danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu theo ngành/ khối ngành, trình độ đào tạo cùng bảng lương của đội ngũ giảng viên cơ hữu tính đến thời điểm tháng 12/2017 (đối với trường công lập gửi kèm theo xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội) về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/3/2018 theo địa chỉ chuyên viên chính Hoàng Thúy Nga - Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đồng thời gửi dữ liệu file excel và file pdf về địa chỉ e-mail htnga@moet.gov.vn.

4. Đối với việc xác định và đăng ký chỉ tiêu đào tạo sư phạm:

Hiện nay, trước tình trạng đang còn thừa giáo viên, đặc biệt đối với giáo viên phổ thông và sinh viên sư phạm tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai rà soát, điều chỉnh cho phù hợp.

Do vậy, đối với việc xác định chỉ tiêu sư phạm năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn riêng đối với các cơ sở đào tạo sư phạm.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kiểm tra việc tự xác định chỉ tiêu của các cơ sở giáo dục trên cơ sở các điều kiện đảm bảo chất lượng và các quy định có liên quan.

Mọi vướng mắc cần trao đổi về chỉ tiêu và đề án tuyển sinh xin liên hệ trực tiếp với Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (chuyên viên chính Hoàng Thúy Nga), điện thoại: 024.38692392; E-mail: htnga@moet.gov.vn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung của công văn này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ KHTC (để ph/h);
- Lưu VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 897/BGDĐT-GDĐH về báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh tiến sĩ, thạc sĩ, đại học; cao đẳng, trung cấp sư phạm ngày 09/03/2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.350

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.131.158