Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 876/GD-ĐT-TK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Vĩ Sách
Ngày ban hành: 02/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
QUẬN THANH KHÊ
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 876/GD-ĐT/TK
V/v Cấp giấy phép dạy thêm năm 2009.

Thanh Khê, ngày 02 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về Quy định quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, công văn số 2689/GD&ĐT-VP ngày 08/8/2007 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38 của UBND thành phố Đà Nẵng; để việc quản lý dạy thêm, học thêm đi vào nề nếp, Phòng GD-ĐT đề nghị các ông, bà Hiệu trưởng các trường THCS thực hiện việc xét cấp giấy phép dạy thêm cho cá nhân năm 2009 như sau:

Dựa vào đơn xin của giáo viên, các nhà trường lập Hội đồng kiểm tra, xét chọn và đề nghị về Phòng GD-ĐT để xét cấp giấy phép dạy thêm. Hồ sơ gửi về Phòng GD-ĐT gồm có:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm (theo mẫu).

- Nếu là cá nhân đề nghị, thì nộp 01 ảnh 3 x 4 có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau.

- Danh sách đề nghị cấp giấy phép dạy thêm có chữ ký của Hiệu trưởng nhà trường.

- Biên bản kiểm tra của nhà trường về điều kiện dạy thêm của các cá nhân đề nghị cấp giấy phép.

Tất cả bỏ vào bì hồ sơ lớn, ngoài có ghi tên đơn vị trường học. Thời gian nộp về Phòng GD-ĐT là trước ngày 15/10/2008.

Nhận được công văn này, Phòng GD-ĐT đề nghị các ông, bà Hiệu trưởng trường THCS triển khai thực hiện để việc dạy thêm, học thêm đi vào nề nếp đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra phòng;
- Lưu THHC.

TRƯỞNG PHÒNG
Vĩ Sách

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 876/GD-ĐT-TK ngày 02/10/2008 về cấp giấy phép dạy thêm năm 2009 do Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.548

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.53.185