Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc hướng dẫn bổ sung nội dung thi tuyển dụng công chức giảng dạy đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề

Số hiệu: 8122/TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 19/09/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8122/TCCB
V/v hướng dẫn bổ sung nội dung thi tuyển dụng công chức giảng dạy đại học, cao đăng, trung họcchuyên nghiệp - dạy nghề

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 8122/TCCB NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 1997 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN BỔ SUNG NỘI DUNG THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC, CAO ĐĂNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP - DẠY NGHỀ

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ
- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 4375/TCCB ngày 27/6/1995 để hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề tổ chức thực hiện việc thi tuyển dụng công chức ngạch giảng viên (mã số 15111) và ngạch giáo viên trung học dạy ở trường Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (mã số 15113).

Sau thời gian thực hiện, để phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo thấy cần bổ sung một số điểm cụ thể và sau khi có sự thoả thuận với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tại Công văn số 379/TCCP-BCTL ngày 13 tháng 8 năm 1997, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bổ sung Công văn số 4375/TCCB ngày 27/6/1995 những nội dung dưới đây:

1- Điểm căn cứ vào Công văn số 1138/TCCP-VC ngày 9/12/1993 và số 99/TCCP-VC ngày 13/4/1994 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ đã hướng dẫn trong Công văn số 4375/TCCB ngày 27/6/1995 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được thay thế bằng Thông tư số 32/TCCP-BCTL ngày 20/1/1996 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về hướng dẫn nội dung và hình thức thi tuyển dụng công chức, viên chức.

Phần tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức giảng dạy đại học, cao đẳng trong Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 8/6/1994 được thay thế bằng Quyết định số 538/TCCP-BCTL ngày 18/12/1995 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc thay đổi tên gọi và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức giảng dạy đại học, cao đẳng.

2- Điểm 4 phần II nói về bằng cấp và chứng chỉ trong điều kiện dự thi tuyển dụng được sửa lại như sau:

"4- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ dài hạn tập trung xếp hạng khá trở lên và phù hợp với chuyên ngành dự thi tuyển. Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (là ngoại ngữ thứ hai đối với người dự thi tuyển làm giảng viên ngoại ngữ)."

3- Điểm 1 nói về Hội đồng thi tuyển trong phần V (tổ chức thi tuyển) bổ sung như sau:

a) ở mục 1 thêm: Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển đối với các trường đại học thành viên.

b) ở mục 1 thêm: Hội đồng thi tuyển báo cáo kết quả trúng tuyển cho Hiệu trưởng để làm thủ tục trình cơ quan chủ quản xét duyệt và thống nhất với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để ra quyết định tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Hồ sơ báo cáo cơ quan chủ quản gồm:

- Công văn của trường báo cáo quá trình tổ chức thi tuyển nói rõ số lượng dự thi, số lượng trúng tuyển, số lượng đề nghị tuyển dụng... kèm theo biên bản xét duyệt kết quả thi của Hội đồng thi, danh sách có điểm thi.

- Danh sách trích ngang những người được đề nghị tuyển dụng (theo mẫu đính kèm).

- Hồ sơ dự thi của những người trong danh sách trích ngang đề nghị tuyển dụng.

4- Điểm 2 nói về một số quy định cụ thể khi tổ chức thi trong phần V:

Ở mục 6 về điểm ưu tiên cụ thể như sau:

- Con liệt sĩ hoặc con thương bình mất sức lao động từ 81% trở lên: cộng thêm 2 điểm.

- Con thương binh hoặc bản thân là thương binh, bệnh binh mất sức lao động từ 21% đến dưới 81%: cộng thêm 1 điểm.

- Bản thân là dân tộc thiểu số: công thêm 1 điểm.

- Bản thân có bằng cử nhân hạng giỏi: công thêm 1 điểm.

Trên đây là một số điểm bổ sung vào Công văn số 4375/TCCB ngày 27/6/1995 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nội dung thi tuyển dụng công chức giảng dạy Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề tổ chức việc thi tuyển dụng công chức theo đúng qui định của Nhà nước.

 

Trần Hồng Quân

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc hướng dẫn bổ sung nội dung thi tuyển dụng công chức giảng dạy đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.680
DMCA.com Protection Status