Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8037/BGDĐT-CSVCTBTH về Sổ tay bảo trì trường tiểu học và thực hiện công tác bảo trì do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 8037/BGDĐT-CSVCTBTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 30/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8037/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v: Ban hành Sổ tay bảo trì trường tiểu học và triển khai thực hiện công tác bảo trì.

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương

Hiện nay trong công tác quản lý xây dựng cơ bản, việc Bảo trì công trình xây dựng là rất quan trọng và đã được qui định tại Điều 83 của Luật Xây dựng, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 08/2006/TT-BXD ngày 24/11/2006 về Hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng.

Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (PEDC) đã triển khai xây dựng các trường tiểu học trên phạm vi 40 tỉnh khó khăn trên cả nước. Trong quá trình thực hiện, Dự án triển khai công tác bảo trì trường học xuống tận các điểm trường và đã soạn thảo cuốn sổ tay bảo trì các trường tiểu học để sử dụng cho các trường học thuộc Dự án; đây là một tài liệu phù hợp cho các tỉnh, địa phương để thực hiện công tác bảo trì các trường tiểu học.

Trừ một số trường hợp riêng biệt thì quy trình bảo trì được thực hiện theo nội dung của cuốn sổ tay bảo trì các trường tiểu học. Công tác lập kế hoạch hàng năm, tổ chức tập huấn, kiểm tra, giám sát và thực hiện bảo trì trường tiểu học với sự tham gia của cộng đồng là mặt tích cực của cuốn sổ tay này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố thuộc trung ương sử dụng cuốn sổ tay bảo trì các trường tiểu học như là một tài liệu chính thức cho công tác bảo trì trường tiểu học.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Dự án PEDC;
- Lưu: VT, Cục CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8037/BGDĐT-CSVCTBTH về Sổ tay bảo trì trường tiểu học và thực hiện công tác bảo trì do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.567
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255