Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7895/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Hồng Quang
Ngày ban hành: 23/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7895/BGDĐT-KHTC
V/v rà soát tình hình kinh phí cấp bù học phí sư phạm năm 2011 và báo cáo nhu cầu kinh phí năm 2012.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Các trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
(theo danh sách đính kèm).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2011 giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2011 cho các trường và đơn vị trực thuộc, trong đó đã bao gồm kinh phí ngân sách cấp bù học phí sư phạm.

Để có cơ sở rà soát số kinh phí ngân sách cấp bù học phí sư phạm năm 2011 và tổng hợp nhu cầu năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường báo cáo qui mô học sinh, sinh viên hệ chính qui tập trung ngành sư phạm theo học trong năm 2011, tình hình thực hiện kinh phí cấp bù học phí sư phạm năm 2011 và dự kiến kinh phí cấp bù năm 2012 (theo biểu mẫu đính kèm công văn này).

Báo cáo của đơn vị được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch-Tài chính) trước ngày 28 tháng 11 năm 2011, (gửi trước file báo cáo qua thư điện tử theo địa chỉ: thuyhpu2@yahoo.com hoặc fax theo số điện thoại: 04.36230740).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT,Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Hồng Quang

 

DANH SÁCH

CÁC TRƯỜNG CÓ ĐÀO TẠO SINH VIÊN SƯ PHẠM
Kèm theo công văn số 7895/BGDĐT-KHTC ngày 23/11/2011

STT

Đơn vị

1

Đại học Tây Bắc

2

Đại học Tây Nguyên

3

Đại học Đà Lạt

4

Đại học TDTT Hà Nội

5

Đại học SP TDTT TP.HCM

6

Đại học SP Nghệ thuật Trung ương

7

ĐH Nông nghiệp Hà nội

8

Đại học Nông Lâm TP.HCM

9

Đại học Bách khoa Hà Nội

10

ĐH Thái nguyên

11

Đại học Huế

12

Đại học Đà Nẵng

13

ĐH Cần thơ

14

ĐH SP Hà Nội

15

Đại học sư phạm Hà Nội 2

16

Đại học Vinh

17

ĐH Qui Nhơn

18

Đại học SP TP. HCM

19

ĐHSP Kỹ thuật TP.HCM

20

Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

21

Đại học đồng tháp

22

Cao đẳng sư phạm TƯ

23

CĐSP TU Nha Trang

24

Cao đẳng sư phạm TƯ TP HCM

25

Học viện QLGD

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7895/BGDĐT-KHTC về rà soát tình hình kinh phí cấp bù học phí sư phạm ngày 23/11/2011 và báo cáo nhu cầu kinh phí năm 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.266

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!