Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7642/VPCP-KGVX hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7642/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 31/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7642/VPCP-KGVX
V/v: đề nghị cho phép tiếp tục hướng dẫn việc thực hiện một số chế độ, chính sách

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị cho phép tiếp tục hướng dẫn việc thực hiện một số chế độ, chính sách (Tờ trình số 990/TTr-BGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2011), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các địa phương liên quan rà soát các nhu cầu chính đáng, hợp lý thực hiện các chính sách, chế độ phụ cấp đối với các đối tượng liên quan được quy định tại các Quyết định số 24/2008/QĐ-TTg , Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg ; Quyết định số 26/2008/QĐ-TTg ; Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 113/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ mà chưa được cấp ngân sách thực hiện trong giai đoạn 2008 đến 2010 để:

- Hỗ trợ cho việc đã chi trả hoặc phải chi theo quy định của các quyết định trên theo công thức hỗ trợ một gói cho mỗi địa phương liên quan, có danh sách cụ thể;

- Hướng dẫn cách chi gói hỗ trợ này sao cho hiệu quả, công bằng;

- Xác định nguồn để chi xong trong năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ và các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: TP, KHĐT, TC, NV;
- UBDT;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: KTTH, PL, ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3); TD.24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7642/VPCP-KGVX hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.260

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84