Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7592/BGDĐT-GDTX về việc góp ý dự thảo Quy định đánh giá và xếp loại học viên học Chương trình xoá mù chữ (XMC) và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ (GDTTSKBC) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7592/BGDĐT-GDTX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Hoàng Minh Luật
Ngày ban hành: 20/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do  Hạnh phúc
-------

Số: 7592/BGDĐT-GDTX
V/v: Góp ý dự thảo Quy định đánh giá và xếp loại học viên học Chương trình XMC và GDTTSKBC.

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Các sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Nghị quyết 40/2000 của Quốc hội khoá IX và Luật Giáo dục 2005 về việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và để nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên, ngày 03 tháng 5 năm 2007, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã có Quyết định số 13/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình xoá mù chữ (XMC) và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ (GDTTSKBC), đồng thời Bộ cũng đang tiến hành biên soạn tài liệu dạy và học Chương trình XMC và GDTTSKBC.

Nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật giáo dục thường xuyên; góp phần thực hiện mục tiêu, nội dung của Chương trình XMC và GDTTSKBC, Bộ đã dự thảo Quy định đánh giá và xếp loại học viên học Chương trình XMC và GDTTSKBC.

Bộ đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo góp ý cho bản dự thảo Quy định nói trên. Góp ý bằng văn bản và sửa trực tiếp vào bản dự thảo gửi về Bộ GD&ĐT (qua Vụ Giáo dục thường xuyên) trước ngày 10/9/2008.

 

 

Nơi nhận:        
- Như trên;
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Lưu VT, Vụ GDTX.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Hoàng Minh Luật

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7592/BGDĐT-GDTX về việc góp ý dự thảo Quy định đánh giá và xếp loại học viên học Chương trình xoá mù chữ (XMC) và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ (GDTTSKBC) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.375

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190