Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 748/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 18/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 748/BGDĐT-KHTC
V/v hướng dẫn nội dung triển khai CT MTQG Giáo dục và Đào tạo năm 2011.

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 và Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 về việc giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo (CTMTQG GD&ĐT) năm 2011 như sau:

1. Dự án 1: Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Thực hiện các nội dung sau:

- Bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý làm công tác phổ cập giáo dục nhằm nâng cao nghiệp vụ giảng dạy, năng lực quản lý, triển khai, duy trì hoạt động phổ cập giáo dục.

- Mua sắm trang bị bộ thiết bị tối thiểu cho các lớp mầm non thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, bộ thiết bị nội thất dùng chung cho các lớp học, thiết bị cho các nhóm/lớp trẻ em dưới năm tuổi có đủ điều kiện thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, trang bị đồ chơi ngoài trời.

- Hỗ trợ các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở: thù lao cho giáo viên, cung cấp sách giáo khoa, học phẩm cho các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên ở địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Dự án 2: Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục. Thực hiện các nội dung sau:

- Phát triển mạng giáo dục: kết nối Internet băng thông rộng tới các cơ sở giáo dục; Triển khai các ứng dụng của công nghệ video conference, web conference và audio conference phục vụ dạy học và hội thảo.

- Ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp giảng dạy ở các cơ sở giáo dục đào tạo; Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, tài liệu tin học để tổ chức dạy môn tin học trong nhà trường đảm bảo cập nhật những kiến thức mới; bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tuyển chọn hệ thống phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập.

3. Dự án 3: Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Thực hiện các nội dung sau:

- Bồi dưỡng giáo viên dạy môn ngoại ngữ các cấp học.

- Hỗ trợ mua sắm sách giáo khoa, tài liệu, bổ sung trang thiết bị dạy, học ngoại ngữ cho các phòng học thông thường, phòng học bộ môn ngoại ngữ cho trường học ở các cấp học và trình độ đào tạo.

4. Dự án 4: Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng có nhiều khó khăn. Thực hiện các nội dung sau:

- Hỗ trợ xây dựng mới trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú hoặc điểm trường mới ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng có nhiều khó khăn.

- Hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, tài liệu, phương tiện nghe nhìn, đồ dùng dạy học… của các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, huyện.

- Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các trường phổ thông dân tộc bán trú, các cơ sở giáo dục ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng có nhiều khó khăn, nhất là những vùng thường xuyên có thiên tai, lũ lụt.

- Hỗ trợ học phẩm tối thiểu cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, học sinh cư trú tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

5. Dự án 5: Tăng cường năng lực đào tạo các cơ sở giáo dục. Thực hiện các nội dung sau:

- Bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông nhằm tăng tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo.

- Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên cho đại học, cao đẳng, trong đó ưu tiên các trường (khoa) sư phạm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Hỗ trợ nâng cấp và xây dựng thêm phòng học: để thu hút tối đa trẻ 5 tuổi đến lớp; tăng dần tỷ lệ học sinh tiểu học, trung học cơ sở được học 2 buổi/ngày.

- Hỗ trợ xây dựng, cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất trường học các cấp: phòng thí nghiệm, thư viện, phòng để đồ dùng dạy học, nhà làm việc, nhà đa chức năng, công trình vệ sinh – nước sạch, v.v… theo hướng phấn đấu thực hiện mức chất lượng trường tối thiểu và tăng dần số lượng các trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

- Hỗ trợ mua sắm bổ sung thiết bị dạy và học các cấp học, hỗ trợ các trường tự làm đồ dùng dạy học, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy.

- Hỗ trợ xây dựng trường trung học phổ thông chuyên cho các tỉnh/thành phố theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Hỗ trợ kinh phí chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ VIII năm 2012 tại thành phố Cần Thơ.

- Hỗ trợ đầu tư hoặc phối hợp với các nguồn vốn khác để cải tạo, sửa chữa, xây dựng nhà học, giảng đường, ký túc xá, thư viện, nhà thí nghiệm, nhà làm việc cho các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, trong đó ưu tiên cho các trường, các khoa sư phạm, các trường mới thành lập, mới nâng cấp, các trường đa ngành có đào tạo sư phạm, các trường ở vùng miền núi, vùng khó khăn, đồng bằng sông Cửu Long và ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đang xây dựng dở dang, những dự án đã có quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền và đầy đủ thủ tục; Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ xây dựng nhà làm việc cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng, bố trí đủ phòng làm việc cho giáo sư, phó giáo dư tại trường đại học, cao đẳng có đào tạo sư phạm.

- Tăng cường đầu tư thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị dạy và học cho các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Mua sắm bổ sung trang thiết bị thí nghiệm và nghiên cứu khoa học ở mức tối thiểu, trong đó ưu tiên đầu tư cho phòng thí nghiệm trung tâm để dùng chung cho các khoa trong một trường đại học hoặc liên kết sử dụng trong một cụm trường đại học, nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn và kỹ thuật cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Căn cứ vào nội dung của các dự án thành phần thuộc CTMTQG GD&ĐT năm 2011 nêu trên; tổng mức kinh phí CTMTQG GD&ĐT của địa phương đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo và dự kiến kế hoạch kinh phí từng Dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo (kèm theo công văn này); tình hình thực tế và mục tiêu ưu tiên của địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố xem xét, quyết định phương án phân bổ kinh phí CTMTQG GD&ĐT năm 2011 cho từng Dự án và bố trí thêm nguồn kinh phí khác (do địa phương tự cân đối) để thực hiện các mục tiêu của CTMTQG GD&ĐT.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố báo cáo kết quả phân bổ kinh phí CTMTQG GD&ĐT năm 2011 chi tiết theo từng Dự án về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 31/3/2011 để Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính (để biết);
- Sở GD&ĐT, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính các tỉnh/TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 748/BGDĐT-KHTC hướng dẫn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và Đào tạo ngày 18/02/2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.747

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!