Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7427/BGDĐT-GDĐH về phân cấp in ấn, quản lý, cấp phát chứng chỉ Giáo dục thể chất do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7427/BGDĐT-GDĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 05/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7427/BGDĐT-GDĐH
V/v phân cấp in ấn, quản lý, cấp phát chứng chỉ Giáo dục thể chất

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi :

- Giám đốc các đại học, học viện;
- Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng

 

Thực hiện Thông báo kết luận số 576/TB-BGDĐT ngày 23/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Tổng kết năm học 2009-2010 và triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011 khối các trường đại học, cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng in ấn, quản lý và cấp phát chứng chỉ Giáo dục thể chất như sau:

1. Từ năm học 2010-2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng tổ chức thiết kế, in ấn, quản lý và cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên theo đúng quy định tại Quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng chỉ cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên sau khi đã hoàn thành chương trình môn học; đạt kết quả điểm kiểm tra và thi kết thúc các học phần theo đúng quy định của Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Lưu VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7427/BGDĐT-GDĐH về phân cấp in ấn, quản lý, cấp phát chứng chỉ Giáo dục thể chất do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.372

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174