Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7406/BGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 02/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7406/BGDĐT-VP
V/v tổ chức tập huấn quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng.

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ năm 2012 như sau:

1. Nội dung

Tập huấn về yêu cầu nhiệm vụ và các nội dung về quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ. Trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ giữa các sở giáo dục và đào tạo, đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng.

2. Thành phần triệu tập

Mỗi sở giáo dục và đào tạo, đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng cử 01 cán bộ lãnh đạo và 01 chuyên viên phụ trách bộ phận quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của đơn vị.

3. Thời gian, địa điểm

- Khu vực phía Nam (các sở, trường từ Đà Nẵng trở vào Nam) tổ chức vào ngày 26/11/2012 và ngày 27/11/2012 tại Khách sạn Đà Nẵng, địa chỉ: số 01, 03 Đống Đa, Thành phố Đà Nẵng; số điện thoại liên hệ đặt phòng ở: 0511.3834 652/ 0511.3834662.

- Khu vực phía Bắc (các sở, trường từ Huế trở ra Bắc): tổ chức vào ngày 03/12/2012 và ngày 04/12/2012 tại Khách sạn Công đoàn Quảng Ninh; địa chỉ Tổ 8 Khu 9A Đông Hùng Thắng, Bãi Cháy, Quảng Ninh; số điện thoại liên hệ đặt phòng ở: 033.6251888.

Các đơn vị gửi công văn đăng ký đại biểu tham dự về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 23/11/2012 hoặc qua địa chỉ email: ntcuong@moet.edu.vn

Cơ quan, đơn vị cử cán bộ chịu trách nhiệm thanh toán kinh phí đi lại, ăn ở, công tác phí cho cán bộ tham dự lớp tập huấn theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Địa chỉ liên hệ với Ban tổ chức: Đ/c Nguyễn Thế Cường, điện thoại: 04-38691410/ 0912019588, email: ntcuong@moet.edu.vn; Đ/c Phạm Mai Trang, điện thoại: 04-36230075/ 0912003639.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT Trần Quang Quý (để b/cáo);
- Vụ PC;
- Lưu VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7406/BGDĐT-VP ngày 02/11/2012 tổ chức tập huấn quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.502

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!