Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7394/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2009-2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7394/BGDĐT-GDTrH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 25/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7394/BGDĐT-GDTrH
V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2009-2010

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Chỉ thị số 4899/2009/CT-BGDĐT ngày 04/8/2009 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009-2010 với chủ đề năm học “đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục" và thực hiện Quyết định số 4385/QĐ-BGDĐT ngày 30/6/2009 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2009-2010 của Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2009-2010 như sau:

A. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

2. Tăng cường nền nếp, kỉ cương trong quản lý và dạy học; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá, thi; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý; triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng giáo dục trung học.

3. Tăng cường kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục trung học: Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Thực hiện 3 công khai; 4 kiểm tra; đẩy mạnh công tác tự đánh giá và tăng cường đánh giá đối với các cơ sở giáo dục trung học.

4. Tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và xây dựng các cơ sở giáo dục trung học theo hướng chuẩn hóa: Xây dựng chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên và tiến hành đánh giá hiệu trưởng, đánh giá giáo viên theo chuẩn; đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia; phát triển, hiện đại hóa hệ thống các trường THPT chuyên.

5. Phấn đấu đạt mục tiêu tất cả các tỉnh, thành phố đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2010 trên cơ sở củng cố và nâng cao vững chắc chất lượng phổ cập giáo dục.

B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

1. Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục

a) Thực hiện 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần) trên cơ sở giữ nguyên tổng số tiết học của mỗi môn học, điều chỉnh thời lượng và tích hợp một số hoạt động giáo dục, giảm số tiết học bình quân hàng tuần. Trên cơ sở Khung phân phối chương trình (KPPCT) do Bộ quy định, Các Sở GDĐT hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện và ban hành PPCT các cấp THCS, THPT.

b) Các trường THPT rút kinh nghiệm trong 3 năm học vừa qua để tổ chức tốt việc dạy học phân hóa bằng phân ban kết hợp với dạy học tự chọn sắp xếp HS vào các ban và các hình thức học tập phân hóa phù hợp với năng lực, nguyện vọng của HS và điều kiện của mỗi trường. Chú trọng bồi dưỡng, hướng dẫn, bảo đảm cho GV nắm vững CT-SGK, đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra, đánh giá, sử dụng thiết bị dạy học.

c) Thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của CTGDPT. Bộ GDĐT sẽ ban hành tài liệu “Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông” cấp THCS, THPT áp dụng cho năm học 2009-2010, các địa phương tổ chức bồi dưỡng GV dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng phù hợp trình độ học sinh và điều kiện dạy học.

d) Đối với các môn Mĩ thuật, Âm nhạc (THCS), cần có giải pháp cụ thể khắc phục tình trạng thiếu GV, thiết bị dạy học; có thể hợp đồng GV, sử dụng GV thỉnh giảng trong số các hoạ sỹ, nhạc sỹ ở địa phương, thuê thiết bị để bảo đảm dạy đủ các môn học. Có thể lựa chọn nội dung dạy học thích hợp để bảo đảm yêu cầu giáo dục toàn diện.

2. Thực hiện các hoạt động giáo dục và mô hình THPT kỹ thuật

Theo CTGDPT, các hoạt động giáo dục đã được quy định thời lượng số tiết học cụ thể như các môn học. GV được phân công thực hiện Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) và Hoạt động giáo dục hướng nghiệp (HĐGDHN) được tính giờ dạy học như các môn học; việc điều hành Hoạt động giáo dục tập thể (2 tiết/tuần) là thuộc nhiệm vụ quản lý của Ban Giám hiệu và GV chủ nhiệm lớp, không tính là giờ dạy học.

a) HĐGDNGLL:

- Thực hiện đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng, với thời lượng 2 tiết/tháng.

- Tích hợp nội dung HĐGDNGLL sang môn GDCD như sau:

+ Cấp THCS (các lớp 6, 7, 8, 9): Ở các chủ đề về đạo đức và pháp luật;

+ Cấp THPT: Lớp 10, ở chủ đề về đạo đức; lớp 11, các chủ đề về kinh tế và chính trị - xã hội; lớp 12, ở các chủ đề về pháp luật.

- Đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên Hợp quốc vào thực hiện ở lớp 9, lớp 10 và tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” vào HĐGDNGLL.

b) Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp và Nghề phổ thông:

- Các trường THCS, THPT phối hợp với các Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp (KTTH-HN) để bố trí, phân công hợp lý đội ngũ GV thực hiện hoạt động giáo dục nghề phổ thông theo hướng dẫn tại văn bản số 8608 /BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2008 của Bộ GDĐT và hoạt động Giáo dục hướng nghiệp.

- Tích hợp một số nội dung GDHN sang HĐGDNGLL và môn Công nghệ:

+ Lớp 9: Thời lượng HĐGDHN bố trí 9 tiết/năm học, đưa một số nội dung GDHN tích hợp sang HĐGDNGLL ở 2 chủ điểm sau đây:

(i) "Truyền thống nhà trường" , chủ điểm tháng 9;

(ii) "Tiến bước lên Đoàn", chủ điểm tháng 3.

Nội dung tích hợp do Sở GDĐT (hoặc uỷ quyền cho các Phòng GDĐT) hướng dẫn trường các THCS thực hiện cho sát thực tiễn địa phương. Hướng dẫn HS lựa chọn con đường học lên (THPT, GDTX, TCCN, học nghề) hoặc đi vào cuộc sống lao động.

+ Các lớp 10, 11, 12: Thời lượng HĐGDHN là 9 tiết/năm học, tích hợp đưa sang giảng dạy ở môn Công nghệ (phần “Tạo lập doanh nghiệp” lớp 10) và tích hợp đưa sang HĐGDNGLL (do GV môn Công nghệ, GV phụ trách HĐGDNGLL thực hiện) ở 3 chủ đề sau đây:

(i) “Thanh niên với vấn đề lập nghiệp”, chủ đề tháng 3;

(ii) "Thanh niên với học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", chủ đề tháng 9;

(iii) "Thanh niên với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", chủ đề tháng 12.

Nội dung tích hợp do Sở GDĐT hướng dẫn hoặc uỷ quyền cho các trường THPT hướng dẫn GV thực hiện cho sát thực tiễn địa phương. Hướng dẫn HS lựa chọn con đường học tiếp sau THPT (ĐH, CĐ, TCCN, học nghề) hoặc đi vào cuộc sống lao động. Về phương pháp tổ chức thực hiện HĐGDHN, có thể riêng theo lớp hoặc theo khối lớp; có thể giao cho GV hoặc mời các chuyên gia, nhà quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp giảng dạy.

- Các Sở GDĐT đầu tư CSVC, thiết bị, đội ngũ GV cho các trung tâm KTTH-HN theo quy định Quy chế về tổ chức và hoạt động do Bộ GDĐT ban hành.

c) Tiếp tục thí điểm mô hình tr­ường THPT kỹ thuật:

Trường THPT kỹ thuật thực hiện CT-SGK, tài liệu kỹ thuật nghề do Bộ ban hành, Sở GD-ĐT hướng dẫn như các năm học vừa qua, tham m­ưu với UBND tỉnh, thành phố phối hợp các nguồn kinh phí để đầu t­ư xây dựng phòng học, xưởng trường và thiết bị dạy kỹ thuật, tăng cường đội ngũ GV dạy kỹ thuật nghề, GV dạy các môn văn hoá cho các trường THPT kỹ thuật.

3. Đổi mới PPDH và đổi mới kiểm tra, đánh giá

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến trong nhà trường, cơ quan quản lí giáo dục (QLGD) và xã hội về định hướng đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG, thi cử là quá trình xuyên suốt trong việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, quán triệt các yêu cầu chỉ đạo đổi mới KTĐG đã thực hiện từ năm học 2008-2009 vừa qua. Mỗi Sở GDĐT, Phòng GDĐT và mỗi trường THCS, THPT, TTKTTH-HN đều phải có kế hoạch cụ thể để thực hiện đổi mới PPDH, KTĐG. Triển khai quá trình 2 năm học khắc phục triệt để dạy học theo kiểu “đọc - chép”.

- Hoạt động đổi mới KTĐG phải quán triệt tinh thần Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 01/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và lồng ghép vào nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Coi trọng việc phân tích kết quả kiểm tra, đánh giá, thi cử (kết quả đánh giá xếp loại học lực, kết quả thi giữa các năm học liền kề, kết quả giữa các kỳ thi khác nhau) để qua đó GV điều chỉnh hoạt động giảng dạy và học tập, giúp HS biết tự đánh giá để định hướng vươn lên trong học tập; các cấp quản lí điều chỉnh bổ sung, điều chỉnh công tác quản lý dạy học, KTĐG kịp thời.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội thi về nghiên cứu, trao đổi sáng kiến kinh nghiệm đổi mới PPDH, KTĐG trong từng trường, từng địa phương và cả nước. Tiếp tục chỉ đạo trong phạm vi cả nước chủ trương đổi mới KTĐG thúc đẩy đổi mới PPDH các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và đánh giá hiệu quả dạy học môn Giáo dục công dân đã thực hiện trong năm học 2008-2009. Đối với các địa phương có điều kiện, cần chỉ đạo tổ chức hội thảo về đổi mới KTĐG thúc đẩy đổi mới PPDH các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ từ cấp trường đến Phòng GDĐT, Sở GDĐT.

- Lập "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, giáo án, tài liệu tham khảo, tư liệu dạy học có chất lượng trên Website của Bộ, Sở GDĐT, Phòng GDĐT và các trường học để GV và HS có thể trao đổi, tham khảo. Coi trọng việc biên soạn, phổ biến các tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo về đổi mới PPDH, KTĐG các môn học. Đổi mới ra đề thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh, thi chọn HS giỏi, là một trong các giải pháp thúc đẩy đổi mới PPDH, KTĐG.

- Có giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG và ứng dụng trong công tác quản lý chuyên môn.

- Coi trọng thực hành, thí nghiệm, rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho HS, bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho HS theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của CTGDPT. Khai thác tối đa hiệu quả các phòng học bộ môn, nâng cao kỹ năng thực hành, phát huy tính tích cực của HS.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá, rèn luyện kỹ năng hoạt động xã hội cho HS.

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ công tác đổi mới PPDH và các hoạt động liên quan như xây dựng đội ngũ GV, tăng cường CSVC, thiết bị dạy học, động viên khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích. Tăng cường chỉ đạo đổi mới kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới PPDH thông qua bồi dưỡng GV, dự giờ trao đổi kinh nghiệm, rút kinh nghiệm ở các tổ chuyên môn, hội thảo cấp trường, cụm trường, địa phương, hội thi GV giỏi các cấp. Chú trọng phát hiện để nhân rộng điển hình tốt về thực hiện đổi mới PPDH.

- Các Sở, các phòng GDĐT, các nhà trường tổ chức bồi dưỡng GV về kĩ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của CTGDPT với các cấp độ: Biết, Thông hiểu, Vận dụng sáng tạo; từ đó bảo đảm dạy học sát đối tượng HS, khuyến khích tư duy độc lập, sáng tạo.

- Thường xuyên nắm vững tình hình thực hiện của các trường, của GV về đổi mới KTĐG các môn học và hoạt động giáo dục, lồng ghép nội dung kiểm tra với hoạt động thanh tra chuyên môn đối với trường học, GV.

- Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại HS. Đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng, kiểm tra cả về kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về thái độ đối với HS.

 - Quán triệt đặc trưng của các nhóm môn học để nâng cao chất lượng dạy học, KT-ĐG các môn học và hoạt động giáo dục. Đối với các môn KHXH-NV, cần khắc phục tình trạng thiên về KTĐG ghi nhớ kiến thức, tăng cường ra đề “mở” nhằm kiểm tra mức độ thông hiểu và vận dụng sáng tạo kiến thức để giải quyết vấn đề và tạo cơ hội cho HS biểu đạt chính kiến của bản thân khi làm bài. Đối với môn Toán và các môn KHTN, cần phát triển kỹ năng tư duy logic, kỹ năng thực hành, thói quen vận dụng sáng tạo kiến thức vào thực tiễn.

Lưu ý: Các Sở GDĐT gửi báo cáo kế hoạch công tác chỉ đạo thực hiện đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG năm học 2009-2010 về Bộ GDĐT (qua Vụ GDTrH) theo thời hạn quy định gửi báo cáo đầu năm học để phục vụ công tác chỉ đạo.

4. Thí điểm mô hình giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật

a) Các Sở GDĐT lập kế hoạch triển khai tiếp hướng dẫn tại công văn số 10188/BGDĐT-GDTrH ngày 24/9/2007 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục HS khuyết tật cấp THCS và THPT; khai thác các nguồn lực cho công tác Giáo dục khuyết tật, hỗ trợ HS và GV trong dạy học hòa nhập. Các Sở GDĐT chỉ đạo các trường THCS, THPT vận dụng Quy chế đánh giá, xếp loại HS theo hướng tạo điều kiện tối đa để HS khuyết tật được tham gia học hoà nhập và có thể học lên sau phổ thông (học nghề, TCCN, CĐ, ĐH); chú trọng đánh giá sự tiến bộ của học sinh trong quá trình học tập. Đối với HS khuyết tật nặng, cần có sự hỗ trợ riêng và lập hồ sơ y tế. Việc đánh giá xếp loại HS khuyết tật nặng sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể, không coi là HS ngồi sai lớp.

b) Bộ GDĐT chỉ đạo thí điểm mô hình Giáo dục hoà nhập HS khuyết tật cấp THCS tại 2 tỉnh Ninh Bình và Quảng Nam. Các trường THCS được lựa chọn thí điểm cần phối hợp với chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội và cộng đồng thực hiện đúng tiến độ và quy trình hoạt động; xây dựng phương án mở rộng thí điểm ở các trường THCS trong toàn tỉnh.

5. Thực hiện tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong một số môn học và hoạt động giáo dục

a) Về GDBVMT:

Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 7120/BGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2008 và công văn số 3857/BGDĐT-GDTrH ngày 11/05/2009.

Cấp THCS thực hiện tích hợp chủ yếu các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Vật lí, Sinh học và Công nghệ; cấp THPT là các môn học: Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân, Vật lí, Hoá học, Sinh học và Công nghệ. Tích hợp GDBVMT bằng cách lồng ghép nội dung GDBVMT phù hợp với chủ đề bài học. Việc tích hợp làm cho bài học sinh động, hấp dẫn, gắn với thực tiễn và không gây quá tải. PPDH các bài tích hợp GDBVMT phải phát huy tối đa tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo cho HS. Căn cứ nội dung, địa chỉ tích hợp GDBVMT nêu trong tài liệu của Bộ GDĐT, các Sở GDĐT hướng dẫn vận dụng phù hợp, có thể hướng dẫn GV áp dụng PPDH theo dự án khi tích hợp để gắn với thực tiễn.

b) Về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giáo dục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong các môn học: Thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ GDĐT)

6. Về dạy học Ngoại ngữ, Tin học, Nghề phổ thông

- Thực hiện như hướng dẫn cho năm học 2008-2009

- Riêng đối với môn tiếng Anh, các Sở GDĐT tổng hợp báo cáo tình hình dạy học tiếng Anh (tự chọn) ở Tiểu học năm học 2008-2009 và chỉ đạo các giải pháp thích hợp về dạy học tiếng Anh ở cấp THCS đối với những học sinh đã học tiếng Anh ở Tiểu học, báo cáo Bộ.

7. Thực hiện nội dung giáo dục địa phương (theo hướng dẫn tại công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008).

II. PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TRƯỜNG LỚP, XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA VÀ THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS

1. Phát triển mạng lưới trường lớp

Các cấp quản lý giáo dục tham mưu với UBND lập quy hoạch mạng lưới trường lớp THCS, THPT đến năm 2015, tầm nhìn đến 2020, trong đó có trường THPT chuyên, trường nội trú, bán trú cho HS ở xa; đề xuất biện pháp giải quyết diện tích đất cho trường học theo quy định đối với trường chuẩn quốc gia; dứt điểm thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất; chuyển đổi loại hình trường THCS, THPT theo hướng dẫn tại Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/05/2009 Quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

2. Xây dựng cơ sở vật chất trường học, trường chuẩn quốc gia và xây dựng trường THPT chuyên, trường dân tộc nội trú, bán trú

a) Xây dựng CSVC trường học:

- Kết hợp nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước với các nguồn huy động hợp pháp khác, ưu tiên hiện đại hóa thiết bị dạy học, nhất là thiết bị dạy Tin học, Ngoại ngữ. Để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, cần tăng số trường lớp THCS, THPT có đủ CSVC, GV để dạy học 2 buổi/ngày (trên 6 buổi/tuần).

- Khẩn trương xây dựng phòng học bộ môn theo Quy định về phòng học bộ môn ban hành kèm theo Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008; thực hiện Quy chế thiết bị giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 06/01/2000 và Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GDĐT ban hành. Hằng năm, các Sở GDĐT tổ chức kiểm tra công nhận thư viện trường học đạt chuẩn quốc gia, tổ chức thi cán bộ thư viện giỏi theo hướng dẫn tại công văn số 7594/GDTrH ngày 07/5/2004.

- Phát huy hiệu quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” vào việc tạo một bước chuyển biến rõ rệt của các trường trong việc xây dựng, cải tạo cảnh quan để thực sự đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo Quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế và các tiêu chí cụ thể đã xác định tại công văn hướng dẫn đánh giá phong trào.

b) Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

Trong năm 2009, Bộ GDĐT sẽ ban hành văn bản quy định mới về trường đạt chuẩn quốc gia. Trước mắt, các Sở GDĐT cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo hướng dẫn tại văn bản số 08/2005/QĐ-BGDĐT ngày 14/3/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010) và số 3481/GDTrH ngày 06/5/2005 về việc hướng dẫn xây dựng trường chuẩn quốc gia. Các Sở GDĐT cần lập kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia đến năm 2015; 2020 trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt để tổ chức thực hiện.

c) Các tỉnh, thành phố tập trung nguồn lực xây dựng CSVC, đội ngũ GV và quản lý trường THPT chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT). Phấn đấu để mỗi tỉnh, thành phố đều có ít nhất một trường THPT chuyên và một trường PTDTNT đạt chuẩn quốc gia trong năm học này.

3. Thực hiện phổ cập giáo dục THCS

- Phấn đấu đạt mục tiêu tất cả các tỉnh, thành phố đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở (PCGDTHCS) vào năm 2010. Đối với các tỉnh, thành phố đã được công nhận đạt chuẩn PCGDTHCS, phải củng cố và nâng cao vững chắc chất lượng PCGD, thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, công nhận và báo cáo hàng năm. Tập trung cao độ chỉ đạo đối với các địa phương chưa đạt chuẩn và các địa phương tuy đã đạt chuẩn PCGDTHCS nhưng chưa thực sự vững chắc. Phát triển giáo dục sau THCS bằng nhiều hình thức (phổ thông, BTVH, TCCN, dạy nghề) theo phương châm phát triển số lượng trên cơ sở các điều kiện đảm bảo chất lượng.

- Các Sở GDĐT tham mưu với chính quyền biện pháp kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo, tiếp tục xã hội hóa công tác PCGD. Coi trọng công tác điều tra cơ bản hằng năm về thực trạng tình hình PCGD, Bộ sẽ chỉ đạo việc áp dụng phần mềm quản lý dữ liệu PCGD liên thông các cấp học và liên thông các cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh, Bộ GDĐT) trong phạm vi cả nước. Kiên quyết bảo đảm chất lượng PCGDTHCS, tiếp tục củng cố vững chắc kết quả, khắc phục tình trạng chạy theo thành tích.

III. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho GV, CBQLGD về đường lối, quan điểm phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo của Đảng và Nhà nước. Thực hiện Quyết định số 16/2008/BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐT về Quy định đạo đức nhà giáo, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trong năm học 2009-2010, triển khai việc đánh giá Hiệu trưởng, đánh giá GV theo chuẩn do Bộ GDĐT ban hành và hướng dẫn thực hiện.

2. Các Sở GDĐT tham mưu với UBND tỉnh, thành phố để thực hiện Thông tư liên tịch số 35/TTLT-BGD&ĐT-BNV về biên chế của trường phổ thông công lập, phải có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu GV, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể dục, Giáo dục quốc phòng - an ninh, viên chức phụ trách thư viện, thiết bị dạy học. Phấn đấu 63/63 tỉnh thành phố được áp dụng Thông tư số 35 trong năm học 2009-2010.

IV. TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC

1. Phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện

a) Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 và Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GDĐT về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013.

- Bên cạnh hoạt động dạy học, cần tổ chức các hoạt động ngoại khóa có tác dụng giáo dục toàn diện cho HS, khắc phục khuyết điểm mà Bộ Chính trị đã kết luận tại Thông báo số 242-TB/TW ngày 15/4/2009 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về giáo dục và đào tạo: "... giáo dục phổ thông mới chỉ quan tâm nhiều đến "dạy chữ", chưa quan tâm đúng mức đến "dạy người", kỹ năng sống và dạy nghề cho thanh thiếu niên...". Tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, TDTT, tin học, ngoại ngữ; thi Giải toán trên máy tính cầm tay, thi Giải toán trên Internet (Violympic)... để thúc đẩy HS hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống.

- Các trường THCS, THPT chủ động xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, củng cố kỷ cương nền nếp, tăng cường giáo dục kỷ luật tích cực, bài trừ mọi hình thức bạo lực.

- Các trường tổ chức tự đánh giá định kỳ kết quả thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo hướng dẫn của Bộ GDĐT tại công văn số 1741/BGDĐT-GDTrH ngày 05/3/2009 và hướng dẫn bổ sung của các Sở GDĐT để từ đó lập kế hoạch thiết thực hoàn thiện nhà trường.

- Tiếp tục thí điểm mô hình "Trường trung học cơ sở thân thiện" tại 50 trường THCS của 8 tỉnh, thành phố trong khuôn khổ Dự án do Bộ GDĐT phối hợp với UNICEF tổ chức thực hiện, lồng ghép với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

b) Củng cố kỷ cương, nền nếp trong KTĐG, thi cử, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng. Chú trọng việc đánh giá ngoài để có thêm thông tin chính xác về chiến lược giáo dục. Các cơ quan QLGD và các trường không tự đặt ra các kỳ thi, thi thử ngoài quy định của Bộ GDĐT.

c) Đổi mới quản lý, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Tăng cường quản lý việc thực hiện CTGDPT, bảo đảm thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục; quản lý chặt chẽ dạy thêm, học thêm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2007 của Bộ GDĐT.

2. Tăng cường kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục trung học

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, theo đó các cơ sở giáo dục thực hiện 3 công khai để người học và xã hội giám sát, đánh giá: (1) công khai chất lượng đào tạo, (2) công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, (3) công khai thu, chi tài chính. Thực hiện 4 kiểm tra: (1) kiểm tra việc phân bổ và sử dụng ngân sách giáo dục đào tạo, (2) kiểm tra việc thu và sử dụng học phí trong các nhà trường, (3) kiểm tra việc sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của người dân và các tổ chức cho nhà trường (4) kiểm tra việc thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên.

3. Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục đồng thời tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự kiểm tra, đánh giá của các cơ sở giáo dục

a) Tuyên truyền và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xã hội hoá giáo dục, đặc biệt là Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 về xã hội hoá giáo dục và Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường; thực hiện các quy định về “3 công khai”, “4 kiểm tra”.

b) Tăng cường quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra chuyên môn đối với các trường THCS, THPT có yếu tố nước ngoài và củng cố các trường tư thục; chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện CT-KHGD để bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện theo quy định của pháp luật về giáo dục.

c) Thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ HS ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/3/2008 của Bộ GDĐT. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, phối hợp chặt chẽ với gia đình và cộng đồng để thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

d) Thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo, phân cấp quản lý tài chính cho các cơ sở giáo dục nhằm tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của các cơ sở giáo dục để thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, các cơ sở giáo dục xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để tăng cường quản lý và điều hành thu chi tài chính.

V. CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ THÔNG TIN BÁO CÁO

Các Sở GDĐT có kế hoạch phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác một cách thực chất. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, các cấp quản lý phải coi trọng việc thanh tra, kiểm tra, kiểm định của cấp trên và công tác tự kiểm tra, kiểm định của trường học và cơ sở giáo dục khác đối với kết quả thực hiện các chỉ tiêu chất lượng. Các Sở GDĐT chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Kế hoạch thời gian năm học của Bộ GDĐT.

Trong công tác thi đua, khen thưởng năm học 2009-2010, Bộ GDĐT sẽ chú trọng đánh giá các mặt hoạt động quan trọng phản ánh hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý giáo dục ở các địa phương, trường học như sau:

1. Kết quả tổ chức thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

2. Kết quả tổ chức đánh giá 3 năm thực hiện CT-SGK cấp THPT và dạy học phân hóa bằng phân ban kết hợp với dạy học tự chọn;

3. Thực hiện CTGDPT và KHGD, đổi mới KTĐG thúc đẩy đổi mới PPDH, tuân thủ quy chế chuyên môn, thi cử, quản lý văn bằng, chứng chỉ;

4. Biện pháp và kết quả xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD;

5. Kết quả xây dựng CSVC, mua sắm, tự làm thiết bị dạy học, chất lượng và hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; phát triển trường THPT chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường bán trú;

6. Thực hiện tiến độ, bảo đảm chất lượng PCGDTHCS, phát triển giáo dục sau trung học cơ sở; giảm số lượng HS lưu ban, bỏ học, tăng cường giúp đỡ HS học lực yếu kém; quản lý dữ liệu PCGD liên thông các cấp học và liên thông các cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh, Bộ GDĐT) trong phạm vi cả nước;

7. Biện pháp, kết quả thực hiện xã hội hoá giáo dục;

8. Kết quả xây dựng Nguồn học liệu mở phục vụ dạy, học, KT-ĐG trên Website của Sở GDĐT, Phòng GDĐT và các trường THCS, THPT và đóng góp nguồn dữ liệu xây dựng Nguồn học liệu mở trên Website của Bộ GDĐT;

9. Việc chấp hành quy định về chế độ thông tin, báo cáo.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Sở GDĐT lập kế hoạch cụ thể để chỉ đạo các Phòng GDĐT, các trường THPT thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học theo hướng dẫn tại văn bản này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời để Bộ GDĐT chỉ đạo giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để ph/hợp);
- Các Sở GDĐT (để th/hiện);
- Các CQ thuộc Bộ (để th/hiện);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7394/BGDĐT-GDTrH ngày 25/08/2009 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2009-2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.842

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.204.31