Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7344/BGDĐT-VP về hướng dẫn đăng ký phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7344/BGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hải Long
Ngày ban hành: 24/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 7344/BGDĐT-VP
V/v hướng dẫn đăng ký phôi bằng TN THCS, THPT  

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quy trình cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện theo Quyết định số 7176/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc đăng ký cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2008 – 2009, Văn phòng Bộ hướng dẫn một số điểm như sau:

- Hồ sơ đăng ký cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông:

+ Giấy giới thiệu người đến nộp hồ sơ (nếu hồ sơ nộp trực tiếp).

+ Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở; trung học phổ thông năm học 2008 – 2009 và kết quả sử dụng số phôi bằng tốt nghiệp đã được cấp lần trước.

+ Tổng hợp kết quả tốt nghiệp trung học cơ sở; Quyết định chuẩn y tốt nghiệp trung học phổ thông của toàn tỉnh năm học 2008 – 2009 (không phải đính kèm danh sách học sinh tốt nghiệp).

- Hồ sơ đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt – Hà Nội.

Cần thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Hành chính, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điện thoại: 0438694888 hoặc 0438693806, Email: vanphong.bo@moet.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Vụ GDTrH (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Hải Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7344/BGDĐT-VP ngày 24/08/2009 về hướng dẫn đăng ký phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.491

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.51.151