Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7325/VPCP-KG về việc tổ chức các hội thảo chuyên đề về đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7325/VPCP-KG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 18/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7325/VPCP-KG
V/v tổ chức các hội thảo chuyên đề về đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong tháng 12 năm 2007 và tháng 01 năm 2008 tổ chức 04 cuộc hội thảo chuyên đề về đào tạo theo nhu cầu xã hội ở các lĩnh vực Công nghệ thông tin - điện tử; Tài chính - Ngân hàng; Du lịch và đóng tàu.

Yêu cầu mỗi hội thảo cần xác định rõ mục tiêu, thành phần tham dự, nội dung chương trình và chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện để tổ chức, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

Thông qua các hội thảo cần làm cho các cơ sở đào tạo nhận thức đầy đủ hơn yêu cầu về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng lao động; về sự cần thiết phải đổi mới nội dung, chương trình, cơ cấu đào tạo, về các điều kiện bảo đảm chất lượng để từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường sử dụng lao động. Đồng thời, thông qua các hội thảo, cũng cần làm cho các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng lao động nhận thức rõ hơn về tiến trình đổi mới cơ bản và toàn diện đang thực hiện trong các cơ sở đào tạo, nhằm đổi mới, hiện đại hóa nội dung, chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo, cam kết khả năng cung ứng nguồn nhân lực theo nhu cầu đặt hàng của các doanh nghiệp, khả năng hỗ trợ, tạo điều kiện của các cơ sở đào tạo cho sinh viên của mình thực tập, làm quen với môi trường lao động nghề nghiệp.

2. Bộ Giáo dục và đào tạo cần chỉ đạo, hướng dẫn các trường đại học, cao đẳng chuẩn bị tốt để tham gia các hội thảo có chất lượng nhằm quảng bá, giới thiệu được về năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế của trường mình, đáp ứng với nhu cầu của các doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website Chính phủ,
  các Vụ: KTTH, VX, CN, BXDPL;
- Lưu: VT, KG (4). 30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7325/VPCP-KG về việc tổ chức các hội thảo chuyên đề về đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.200
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70