Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 728/BGDĐT-GDĐH về việc đăng ký giáo trình các môn Lý luận chính trị dùng cho các trường đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 728/BGDĐT-GDĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phan Mạnh Tiến
Ngày ban hành: 10/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 728/BGDĐT-GDĐH
V/v: Đăng ký giáo trình các môn Lý luận chính trị dùng cho các trường đại học, cao đẳng

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện
- Các trường đại học, cao đẳng

 

Thực hiện quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị. Được sự đồng ý của Hội đồng thẩm định quốc gia giáo trình các môn Lý luận chính trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản giáo trình các môn Lý luận chính trị dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng gồm:

- Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

- Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Để có kế hoạch thông báo cho Nhà xuất bản in ấn, phát hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các trường đại học, cao đẳng được biết và đăng ký mua giáo trình các môn Lý luận chính trị trang bị cho thư viện để sử dụng trong giảng dạy và học tập.

Để tránh mua phải sách in lậu, các trường lưu ý chỉ mua giáo trình các môn học trên do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản và có dán tem bảo hành của Nhà xuất bản chính trị quốc gia.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt – Hà Nội. ĐT: 04.3868.13.86 (đ/c Bình)-3869.4905 (đ/c Toàn)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.TT Bành Tiến Long; (để b/c)
- Lưu VT, Vụ GDĐH

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Mạnh Tiến

 

ĐĂNG KÝ MUA GIÁO TRÌNH CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

(Bản đăng ký này gửi về Vụ Giáo dục Đại học trước ngày 15/3/2009 bằng chuyển phát nhanh hoặc qua số fax: 043.868.1550)

Tên trường: ……………………………………………………..

 

TT

Tên giáo trình

Đơn giá

Số lượng

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

32.500đ/cuốn

 

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

20.500đ/cuốn

 

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

18.500đ/cuốn

 

Họ tên, địa chỉ, điện thoại của người nhận tài liệu và chịu trách nhiệm thanh toán:

- Họ và tên: ....................................................................................................................

- Đơn vị: .........................................................................................................................

- Địa chỉ: ........................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

- Điện thoại: (ghi số di động và cơ quan): ..........................................................................

 

 

……….., ngày    tháng    năm 2009
Thủ trưởng đơn vị
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 090.606.74.38

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 728/BGDĐT-GDĐH về việc đăng ký giáo trình các môn Lý luận chính trị dùng cho các trường đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.259

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113