Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6782/BGDĐT-GDTX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 29/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6782/BGDĐT-GDTX
V/v triển khai tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đng đến năm 2020”, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam xây dựng Bộ Tiêu chí đánh giá công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” (thôn/bản/ấp/tổ dân phố hoặc tương đương), “Đơn vị học tập” ở cơ sở thuộc xã quản lý và tổ chức triển khai thí Điểm tại một số địa phương, trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Bộ Tiêu chí.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 9961/VPCP-KGVX ngày 27/11/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và được sự thống nhất của Bộ GDĐT, ngày 01 tháng 12 năm 2015, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã có Quyết định số 448/QĐ-HKH ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, công nhận các danh hiệu nêu trên.

Để Bộ Tiêu chí đánh giá, công nhận các danh hiệu được triển khai một cách đồng bộ, có tác dụng động viên nhân dân đẩy mạnh việc học tập suốt đời, Bộ GDĐT yêu cu các sở GDĐT phi hợp với Hội Khuyến học tỉnh/thành phố tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu theo tiêu chí và hướng dẫn thực hiện do Hội Khuyến học Việt Nam ban hành.

Hằng năm, các sở GDĐT chủ động phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh/thành phố tổ chức sơ kết, đánh giá việc triển khai xây dựng các mô hình học tập và gửi báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục thường xuyên) và Hội Khuyến học Việt Nam (qua Ban Phong trào) trước ngày 15/12 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ về Hội Khuyến học Việt Nam (ông Phan Đăng Hùng - Trưởng Ban phong trào, số điện thoại: 0913347697) và Bộ GDĐT (Ông Nguyễn Xuân Thủy - Chuyên viên Vụ Giáo dục thường xuyên, số điện thoại: 0943418666, email: xuanthuy@moet.edu.vn) để phối hợp giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- TƯ Hội KHVN (để ph/h);
- Các sở GD&ĐT (để
t/h);
- Hội KH cấp tỉnh (để t/h);
- Lưu: VT, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6782/BGDĐT-GDTX ngày 29/12/2015 triển khai tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.284

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96