Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6350/BGDĐT-VP về cấp phôi bằng tốt nghiệp đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 6350/BGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 23/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6350/BGDĐT-VP
V/v cấp phôi bằng TN đại học

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2011

 

Kinh gửi:

- Các trường đại học;
- Các học viện, viện và các cơ sở đào tạo đại học.

 

Thực hiện Thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT ngày 24/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành mẫu phôi bằng tốt nghiệp đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường đại học; các học viện, viện và cơ sở đào tạo đại học trên cả nước thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Khi có nhu cầu cấp phôi văn bằng tốt nghiệp đại học, các đơn vị cần căn cứ vào ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh được giao và số lượng sinh viên tốt nghiệp để đề nghị được cấp (loại) phôi văn bằng tốt nghiệp cho phù hợp với từng loại phôi văn bằng tốt nghiệp. Mẫu phôi bằng tốt nghiệp đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân được chia thành 6 (sáu) loại. Mỗi loại phôi được dùng để cấp văn bằng tốt nghiệp cho các ngành tương ứng, cụ thể như sau:

- Ngành kỹ thuật cấp phôi “Bằng Kỹ sư”.

- Ngành kiến trúc cấp phôi “Bằng Kiến trúc sư”.

- Ngành Y cấp phôi “Bằng Bác sĩ” hoặc “Bằng Cử nhân”.

- Ngành dược cấp phôi “Bằng Dược sĩ” hoặc “Bằng Cử nhân”.

- Các ngành khoa học cơ bản, sư phạm, luật, kinh tế cấp phôi “Bằng Cử nhân”.

- Các ngành đào tạo khác cấp phôi “Bằng tốt nghiệp Đại học”.

2. Để chủ động và kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đại học trong năm học 2011 - 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị dự kiến và đăng ký số lượng cấp phôi văn bằng tốt nghiệp đại học năm 2012 (theo mẫu đính kèm). Bản đăng ký số lượng cấp phôi văn bằng tốt nghiệp đại học được gửi về Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/10/2011.

- Gửi theo đường công văn: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Thư điện tử (email): vanphong.bo@moet.edu.vn

- Số fax: 04 3869 4085.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

….(TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ).…
….(TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 


MẪU ĐĂNG KÝ

 

ĐĂNG KÝ CẤP PHÔI VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC– NĂM 2012

(Kèm theo văn bản số: 6350 /BGDĐT-VP ngày 23 thàng 9 năm 2011)

 

- Tên cơ sở đào tạo: ………………………………………………………….………..

- Địa chỉ:………………………………………………………………….………………

- Số điện thoại:……………………………… Fax: ………………….………………

- Email:……………………………………………………………………………………

Số TT

Loại phôi văn bằng tốt nghiệp

Số lượng

Thời gian nhận

(dự kiến)

Ghi chú

1

Bằng Kỹ sư

 

 

 

2

Bằng Kiến trúc sư

 

 

 

3

Bằng Bác sĩ

 

 

 

4

Bằng Dược sĩ

 

 

 

5

Bằng Cử nhân

 

 

 

6

Bằng tốt nghiệp Đại học

 

 

 

 

 Cộng

 

 

 

 

 

………(Địa danh)……..…, ngày     tháng     năm 2011

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO

(Ký, họ tên và đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6350/BGDĐT-VP về cấp phôi bằng tốt nghiệp đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.775

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242