Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6154/BGDĐT-GDMN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 27/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6154/BGDĐT-GDMN
V/v: Kế hoạch triển khai Đề án PCGDMN 5 tuổi

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy Ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện văn bản số 257/TB-VPCP ngày 21/9/2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp triển khai Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố như sau :

1- Thực hiện điều tra, khảo sát, xác định số lượng trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn và các nhu cầu về giáo viên, cơ sở vật chất theo mẫu của các Vụ, Cục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành đến tháng 9/2010.

2- Xây dựng kế hoạch (đề án) Phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi trên địa bàn tỉnh, thành phố, bao gồm :

I/ Mục tiêu

II/ Nhiệm vụ và giải pháp chính

III/ Kinh phí

IV/ Tổ chức thực hiện

1. Công tác chuẩn bị

2. Nhiệm vụ triển khai giai đoạn 2010-2015

2.1. Nhiệm vụ triển khai giai đoạn 2010-2012

2.2. Nhiệm vụ triển khai giai đoạn 2013-2015.

Trong mỗi giai đoạn đều nêu lên :

a) Hoạt động chỉ đạo chung : Ban hành các văn bản chỉ đạo về quản lý nhà nước trên địa bàn; kế hoạch kiểm tra, công nhận phổ cập theo đơn vị huyện, xã theo lộ trình từng năm để đạt kế hoạch phổ cập chung của tỉnh/ thành phố; chuyển đổi loại hình trường; các vấn đề về phân bổ kinh phí; chính sách cho giáo viên và trẻ em, ...

b) Hoạt động chỉ đạo theo 4 dự án : Những công việc cụ thể để thực hiện xây dựng, cải tạo phòng học, phòng chức năng; mua sắm trang thiết bị; đào tạo bồi dưỡng giáo viên và hỗ trợ trẻ em nghèo; xây dựng các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia cho các huyện khó khăn.

Kế hoạch cần được thiết kế một cách khoa học theo dạng ma trận, chỉ rõ được : 1- nội dung công việc cụ thể; 2- thời gian dự kiến hoàn thành; 3- sản phẩm đạt được; 4- đơn vị chủ trì; 5- đơn vị phối hợp; 6- kinh phí thực hiện.

Kế hoạch (đề án) cần được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị các tỉnh, thành phố triển khai và gửi kế hoạch (đề án) về Bộ (Vụ Giáo dục mầm non) trong tuần thứ 4, tháng 10/2010. Trước mắt gửi đăng ký thời gian hoàn thành phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi của địa phương về Bộ chậm nhất là ngày 15/10/2010 để Bộ tổng hợp báo cáo Chính phủ, Quốc hội và các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Xin trân trọng cám ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- PTTg, Bộ trưởng, (để báo cáo);
- VPCP (để phối hợp thực hiện);
- Các Sở GDĐT (để thực hiện)
- Lưu: VT, Vụ GDMN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6154/BGDĐT-GDMN ngày 27/09/2010 về Kế hoạch triển khai Đề án Phổ cập Giáo dục mầm non 5 tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.351

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!