Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6142/BGDĐT-PC triển khai Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 6142/BGDĐT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 16/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6142/BGDĐT-PC
V/v: Triển khai Đề án Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng
- Các trường trung cấp chuyên nghiệp

 

Thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường (Đề án 1928), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án 1928 cụ thể theo từng năm. Trên cơ sở Quyết định số 1928 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều đơn vị đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung của Đề án 1928. Bên cạnh đó, một số đơn vị chưa xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 1928 nên việc tổ chức triển khai còn nhiều hạn chế. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 1928 cụ thể như sau:

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đề án 1928 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Đối với các đơn vị chưa xây dựng kế hoạch triển khai Đề án 1928, yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch trong năm 2011.

2. Bổ sung, bố trí giáo viên, giảng viên được đào tạo đúng chuyên ngành giảng dạy các môn pháp luật trong chương trình đào tạo. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, giảng viên các môn pháp luật.

3. Tổ chức xây dựng chương trình các môn học về pháp luật chuyên ngành phù hợp với mục tiêu đào tạo. Đưa các kiến thức pháp luật cơ bản, đại cương vào nội dung chương trình của tất cả các ngành đào tạo theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá các môn pháp luật.

4. Xây dựng chuyên mục thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh, sinh viên, lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật phù hợp vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các phong trào thi đua của đơn vị. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường như Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên… phối hợp tổ chức các hoạt động thi tìm hiểu pháp luật, nghiên cứu khoa học về các vấn đề pháp luật trong thực tiễn.

5. Tổ chức kiểm tra, tổng kết và gửi báo cáo về Ban Điều hành Đề án 1928 trước ngày 15/12/2011 để tổng hợp chung báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về thường trực Ban Điều hành đề án 1928 theo địa chỉ: Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49, Đại Cồ Việt, Hà Nội. Số điện thoại 04.38691410, DĐ: 0963969699, Email: Vupcs@moet.edu.vn).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các thứ trưởng (để p/h);
- Bộ Tư pháp; các bộ, ngành thành viên BĐH Đề án;
- Các thành viên BĐH Đề án;
- Hội đồng PHCTPBGDPL Bộ GDĐT;
- Lưu VT, PC, BĐH (60).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN
Trần Quang Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6142/BGDĐT-PC triển khai Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.325

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.77.193