Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5799/BGDĐT-VP về việc triệu tập lớp bồi dưỡng giảng viên môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5799/BGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 13/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 5799/BGDĐT-VP
V/v: Triệu tập lớp bồi dưỡng giảng viên môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Giám đốc các đại học, học viện
- Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp bồi dưỡng giảng viên môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin các trường đại học, cao đẳng như sau:

1. Nội dung:

- Hoàn thiện kiến thức để thực hiện chương trình

- Những kết cấu mới nội dung trong giáo trình

- Phương pháp triển khai nội dung môn học

2. Đối tượng: Giảng viên môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin của các trường đại học, cao đẳng.

3. Thời gian, địa điểm:

3.1. Lớp tại tỉnh Khánh Hòa

- Thời gian: Khai mạc lúc 8h00 ngày 3/8/2009 đến hết ngày 8/8/2009.

- Đối tượng: Giảng viên môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin của các trường đại học, cao đẳng từ Quảng Bình trở vào.

- Địa điểm: Hội trường A và B – Trung tâm Văn hóa và nhà khách tỉnh Khánh Hòa, 46 Trần Phú – Nha Trang – Khánh Hòa

(Hội trường A: giảng viên đã giảng dạy môn Triết học Mác-Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học; Hội trường B: giảng viên đã giảng dạy môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin).

Ban Tổ chức đón tiếp từ 14h00 ngày 2/8/2009 tại Trung tâm Văn hóa và nhà khách tỉnh Khánh Hòa, 46 Trần Phú – Nha Trang – Khánh Hòa. Các trường có nhu cầu về chỗ ở xin liên hệ trực tiếp với Đồng chí Bảo Vân, Giám đốc Nhà văn hóa: ĐT: 090.358.87.27 hoặc qua số Fax: 0583.522527 trước ngày 25/7/2009.

3.2. Lớp tại tỉnh Nghệ An

- Lớp thứ nhất:

+ Thời gian: Khai mạc 8h00 ngày 10/8/2009 đến hết ngày 15/8/2009

+ Đối tượng: Giảng viên đã dạy môn Triết học Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học của các trường đại học, cao đẳng thuộc TP.HN

+ Địa điểm: Khách sạn Hạ Long, số 18 đường Sào Nam – Cửa Lò – Nghệ An

(Ban Tổ chức đón tiếp từ 15h00 ngày 9/8/2009 tại khách sạn Hạ Long. Các trường có nhu cầu về chỗ ở xin liên hệ trực tiếp với khách sạn Hạ Long trước ngày 5/8/2009 qua số Fax: 0383.951.018 hoặc số ĐT. 0383.824.617 – 824.619.

- Lớp thứ 2:

+ Thời gian: Khai mạc lúc 8h00 ngày 17/8/2009 đến hết ngày 22/8/2009

+ Đối tượng: Giảng viên đã dạy môn Kinh tế Chính trị của các trường đại học, cao đẳng từ Hà Tĩnh trở ra.

+ Địa điểm: Khách sạn Hạ Long, số 18 đường Sào Nam – Cửa Lò – Nghệ An

- Lớp thứ 3:

+ Thời gian: Khai mạc lúc 8h00 ngày 17/8/2009 đến hết ngày 22/8/2009

+ Đối tượng: Giảng viên đã dạy môn Triết học Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học của các trường đại học, cao đẳng từ Hà Tĩnh trở ra (trừ Hà Nội)

+ Địa điểm: Khách sạn Hạ Long, số 18 đường Sào Nam – Cửa Lò – Nghệ An

(Ban Tổ chức đón tiếp từ 14h00 ngày 16/8/2009 tại khách sạn Hạ Long. Các trường có nhu cầu về chỗ ở xin liên hệ trực tiếp với khách sạn Hạ Long trước ngày 10/8/2009 qua số Fax: 0383.951.018 – ĐT. 0383.824.617 – 824.619.

4. Những vấn đề khác.

- Kinh phí cho cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng thực hiện theo quy định tài chính hiện hành và do các trường cử người đi học thanh toán.

- Giảng viên mang theo chương trình, giáo trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn để làm tài liệu tập huấn.

- Kinh phí mua tài liệu phục vụ nghiên cứu của mỗi học viên dự kiến khoảng 100.000đ (Một trăm ngàn đồng).

- Danh sách học viên tham gia các lớp gửi về Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt – Hà Nội trước ngày 27/8/2009.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng cử đúng đối tượng tham dự lớp bồi dưỡng. (Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua số điện thoại: 04.3868.13.86 hoặc 091.282.83.83)

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi.
- Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo);
- BT Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- TT Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Vụ KHTC, VP Bộ (P. Tài chính);
- Lưu VT, Vụ GDĐH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quang Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5799/BGDĐT-VP về việc triệu tập lớp bồi dưỡng giảng viên môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.082

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227