Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5566/BGDĐT-VP về việc nhận xét quy trình đánh giá công tác Thi đua, khen thưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5566/BGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hải Long
Ngày ban hành: 06/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 5566/BGDĐT-VP
V/v Nhận xét quy trình đánh giá công tác Thi đua, khen thưởng

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, ngành ta đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai và thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”. Cụ thể đối với công tác Thi đua, Khen thưởng, Bộ đã tổ chức chia 63 tỉnh, thành phố thành 7 vùng thi đua, đồng thời đưa ra các tiêu chí đánh giá và cho điểm theo từng lĩnh vực công tác. Qua 3 năm thực hiện đánh giá thi đua theo Vùng, đề nghị các đ/c Giám đốc các Sở GD&ĐT cho ý kiến nhận xét về ưu, nhược điểm của:

1. Việc chia các tỉnh thành phố thành 7 vùng thi đua;

2. Quy trình đánh giá thi đua, khen thưởng (Thực hiện theo 3 bước: Vùng đánh giá, bình chọn; Các Vụ, Cục chủ trì chỉ tiêu công tác đánh giá độc lập; Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành đối chiếu kết quả bình xét giữa các Vùng Thi đua và kết quả đánh giá của các đơn vị thuộc Bộ, bỏ phiếu bình chọn).

3. Cơ cấu khen thưởng (khen 40/63 sở GD&ĐT chiếm 63,5% với các hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chính phủ, Cờ Thi đua của Bộ, Bằng khen của Bộ trưởng; ngoài ra còn tặng Bằng khen cho 146 phòng chức năng của các Sở GD&ĐT thực hiện xuất sắc từng chỉ tiêu công tác).

Để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là công cụ quản lý của ngành thì việc đánh giá, khen thưởng phải bảo đảm tính chính xác, kịp thời và khách quan. Với tinh thần trên, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến nhận xét về quy trình đánh giá, khen thưởng trong 3 năm qua (2006-2009) và nêu ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn cũng như quy trình đánh giá khen thưởng của Bộ đối với các Sở GD&ĐT.

Ý kiến nhận xét và góp ý, xin gửi về Phòng Thi đua, Khen thưởng, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/7/2009 (đề nghị gửi trước qua fax: 0436230767), để Văn phòng Bộ tập hợp phục vụ cuộc họp trực tuyến của Bộ trưởng với Giám đốc các sở GD&ĐT vào ngày 14/7/2009.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, PTĐKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Hải Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5566/BGDĐT-VP về việc nhận xét quy trình đánh giá công tác Thi đua, khen thưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.462

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.22.151