Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5446/BGDĐT-GDQP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Hà Văn Công
Ngày ban hành: 01/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5446/BGDĐT-GDQP
V/v Mua sắm, nghiệm thu, sử dụng và quản lý TBDH môn GDQP-AN

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo
- Các Đại học, Học viện
- Các Trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
- Các Trung tâm Giáo dục quốc phòng

 

Thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-BGDĐT ngày 13/03/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch khảo sát đánh giá thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh giai đoạn 2006 - 2008. Ban Chỉ đạo khảo sát đánh giá thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học môn GDQP-AN (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã thành lập 03 Đoàn khảo sát kiểm tra tại: 15 trường trung học phổ thông thuộc 15 Sở Giáo dục và Đào tạo; 12 trường trung cấp chuyên nghiệp; 23 trường đại học, cao đẳng và 04 Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên. Qua khảo sát tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, Ban chỉ đạo yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay các nội dung sau:

1. Khi mua sắm cần tiến hành nghiệm thu giao nhận thiết bị môn GDQP-AN, các thiết bị phải được kiểm tra, đối chiếu đúng theo Tiêu chuẩn bộ mẫu tối thiểu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/4/2005; Quyết định 09/2007/QĐ-BGDĐT ngày 10/4/2007 và Quyết định số 28/2008/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đối với thiết bị là súng CKC cắt bổ do Xí nghiệp X55 - Cục Quân huấn – Bộ Quốc phòng sản xuất và cung ứng cho các cơ sở giáo dục và đào tạo, qua kiểm tra tại một số cơ sở giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát hiện việc cung ứng không đúng mẫu và không đảm bảo chất lượng theo Tiêu chuẩn đã được Ban hành tại Quyết định số 28/2008/BGDĐT ngày 03/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đơn vị đã mua thiết bị này (mua trực tiếp của Xí nghiệp X55 – Bộ Quốc phòng hoặc qua các công ty khác) cần kiểm tra, đối chiếu, nếu không đúng mẫu phải yêu cầu đơn vị cung ứng thu hồi lại toàn bộ số sản phẩm trên và cung ứng đúng thiết bị theo mẫu đã được quy định (báng súng, ốp lót tay bằng nhựa Composit màu xanh lục sẫm; tính năng sử dụng …) trước ngày 30/8/2009.

3. Tại một số cơ sở giáo dục và đào tạo hiện nay còn sử dụng vũ khí thật của cơ quan quân sự địa phương để luyện tập và cất giữ tại trường không đảm bảo tuyệt đối an toàn. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục và đào tạo không sử dụng vũ khí thật trong giảng dạy môn học GDQP-AN. Trong trường hợp tổ chức hội thao, hội thi bắn đạn thật, các cơ sở giáo dục và đào tạo hiệp đồng để cơ quan quân sự địa phương chủ trì việc đảm bảo và tổ chức bắn theo các quy định của Bộ Quốc phòng.

4. Đối với các loại thiết bị có hình thức mô phỏng vũ khí thật, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục và đào tạo kiểm tra các yêu cầu (Sê ri, năm sản xuất, tên đơn vị sản xuất …) khi mua sắm, đồng thời thực hiện nghiêm túc việc đăng ký sử dụng với cơ quan công an và quân sự địa phương để theo dõi và quản lý.

Sau ngày 30/8/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất thiết bị môn GDQP-AN và các cơ sở giáo dục và đào tạo về kết quả thực hiện các nội dung nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo phản ánh kịp thời về Vụ Giáo dục Quốc phòng – Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Chuyên viên theo dõi: Phạm Quang Hiệp – CVCC Vụ Giáo dục Quốc phòng; Điện thoại: 04 38680358; Mobile: 0983095996; Fax: 04 38684158; Email: pqhiep@moet.gov.vn

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Ttr Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Vụ GDTrH, GDCN, GDĐH (để phối hợp);
- Ban Chỉ đạo công tác TBDH;
- Lưu VT, Vụ GDQP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Hà Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5446/BGDĐT-GDQP ngày 01/07/2009 về việc mua sắm, nghiệm thu, sử dụng và quản lý thiết bị dạy học môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.670

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!