Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 54/KTKĐCLGD-KĐĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Người ký: Phạm Xuân Thanh
Ngày ban hành: 27/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 54/KTKĐCLGD-KĐĐH
V/v Báo cáo thực trạng công tác đảm bảo chất lượng năm 2011

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

Các đại học, học viện;
Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

 

Để cập nhật dữ liệu về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp phục vụ cho việc tổ chức, triển khai công tác kiểm định chất lượng của toàn ngành trong thời gian tới, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đề nghị các đơn vị báo cáo về thực trạng công tác đảm bảo chất lượng năm 2011, cụ thể như sau:

Báo cáo về thực trạng công tác đảm bảo chất lượng của đơn vị theo file mẫu tại website của Bộ Giáo dục và Đào tạo (www.moet.gov.vn). Có thể tìm file này theo từ khóa: “54/KTKĐCLGD-KĐĐH”.

Gửi báo cáo bằng e-mail về Cục trước ngày 28/02/2011 theo địa chỉ: kiemdinh.dhtccn@moet.edu.vn. Thống nhất cách ghi tên file báo cáo và chủ đề thư như sau:

a) Tên file:

TT

Cấp học

Cách ghi tên file báo cáo

1

Đại học, học viện, trường đại học

dh_kí hiệu trường theo tuyển sinh_2011

2

Cao đẳng

cd_kí hiệu trường theo tuyển sinh _2011

3

Trung cấp chuyên nghiệp

tccn_kí hiệu trường theo tuyển sinh _2011

b) Chủ đề thư: “Tên đơn vị báo cáo hiện trạng ĐBCL 2011”

Ví dụ Học viện Tài chính: Tên file “dh_htc_2011”; Chủ đề “Học viện Tài chính báo cáo hiện trạng ĐBCL 2011”.

3. Gửi văn bản thông báo (mẫu kèm theo) về Cục ngay sau khi đã gửi e-mail, theo địa chỉ: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 30 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại (04) 39747108, fax: (04) 39747109.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu cần trao đổi thêm, liên hệ với cán bộ của Cục theo từng cấp học: đại học: bà Phạm Thị Minh Chính (ĐT 0975585893); cao đẳng: bà Nguyễn Thị Bích Hồng (ĐT 0936955999); trung cấp chuyên nghiệp: bà Trương Thị Tố Nga (ĐT 0912770070).

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- CT. Bùi Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Nhà trường - Bộ QP (để phối hợp);
- Lưu: VP Cục, KĐĐH.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Xuân Thanh

 

(Mẫu thông báo kèm theo Công văn số: 54/KTKĐCLGD-KĐĐH, ngày 27/01/2011 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN…
TÊN ĐƠN VỊ…
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: /TB-…………………..

……………., ngày…….tháng……năm 2011

 

THÔNG BÁO

Về việc gửi báo cáo thực trạng công tác đảm bảo chất lượng năm 2011

Kính gửi: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Đơn vị:…………………………………………………………………… xin thông báo:

1. Đã gửi e-mail kèm theo file báo cáo thực trạng công tác đảm bảo chất lượng năm 2011:

Tên file:………………………………………………………….…..;

Từ địa chỉ e-mail:………………………………………. (của đơn vị)

Tới địa chỉ e-mail: kiemdinh.dhtccn@moet.edu.vn (của Cục).

Vào hồi………giờ……phút, ngày……tháng……năm 2011.

Các dữ liệu trong file đã gửi trên đây đảm bảo tính chính xác, đề nghị Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cập nhật vào cơ sở dữ liệu chung của ngành.

2. Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ với:

Ông (bà)………………………………………………………..………..:

- Chức vụ:……………………………………………….…………..;

- Điện thoại cố định:………………….;

- Điện thoại di động:……………………;

- E-mail:……………………………………….

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …………..;
- ……………...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

……………………………

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 54/KTKĐCLGD-KĐĐH về báo cáo thực trạng công tác đảm bảo chất lượng ngày 27/01/2011 do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.778

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!