Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 536/KTKĐCLGD về việc sửa lỗi trong đáp án thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý năm 2008 do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

Số hiệu: 536/KTKĐCLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Người ký: Trần Văn Kiên
Ngày ban hành: 04/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 536/KTKĐCLGD
V/v Sửa lỗi trong đáp án thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý năm 2008

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đề nghị các sở giáo dục và đào tạo thông báo cho Hội đồng chấm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2008 sửa lỗi trong đáp án môn Vật lý như sau:

I. Trong đề thi môn Vật lý – trung học phổ thông không phân ban và đề thi môn Vật lý – trung học phổ thông phân ban đều có câu hỏi:

Một sóng âm truyền trong không khí, trong số các đại lượng: biên độ sóng, tần số sóng, vận tốc truyền sóng và bước sóng; đại lượng không phụ thuộc vào các đại lượng còn lại là:

Phương án 1: Vận tốc truyền sóng.         Phương án 2: Tần số sóng.

Phương án 3: Bước sóng.                      Phương án 4: Biên độ sóng.

Đáp án cũ là Phương án 4: Biên độ sóng

Nay sửa lại, đáp án là Phương án 2: Tần số sóng.

II. Cách sửa đáp án như sau:

1. Trước khi tiến hành chấm, sửa lại file dapan.dbf trong đĩa CD của Bộ (do Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục gửi kèm theo Công văn số 518/KTKĐCLGD ngày 29/5/2008) như sau:

Mở file đáp án (dapan.dbf, dùng Foxpro 8.0 trở lên để đọc):

a) Tìm mã môn (Mamon) Vật lý không phân ban (VLIKP), câu hỏi (Cauhoi) số 8: sửa đáp án (Dapan) từ D thành B;

b) Tìm mã môn (Mamon) Vật lý phân ban (VLIPB), câu hỏi (Cauhoi) số 7: sửa đáp án (Dapan) từ D thành B.

2. Để tránh sai sót, in đáp án các mã đề thi môn Vật lý từ chương trình chấm và đối chiếu với đáp án của các mã đề thi được sửa lại và cập nhật trên website của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 12 giờ ngày 05/6/2008.

3. Sau đó, tiến hành việc chấm như bình thường.

4. Lưu ý: Chỉ cần thay đổi đáp án trong file dapan.dbf thì đáp án của các mã đề tương ứng sẽ được thay đổi theo.

Nếu cần trao đổi thêm, liên hệ với Cục theo số điện thoại 04.8683359; 0904184473 (ông Phạm Văn Lương).

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTT, Bành Tiến Long (để b/c);
- Lưu: Cục KTKĐCLGD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG RA ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2008
Trần Văn Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 536/KTKĐCLGD về việc sửa lỗi trong đáp án thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý năm 2008 do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.028
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41