Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5331/BGDĐT-GDTrH về việc thông báo về thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phô thông lần 2 năm 2008 và dự kiến Kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5331/BGDĐT-GDTrH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 18/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5331/BGDĐT-GDTrH
V/v: TB về thời gian thi TN THPT, BTTHPT lần 2 năm 2008 và dự kiến Kế hoạch thời gian năm học 2008-2009

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo về thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), bổ túc trung học phổ thông (BTTHPT) lần 2 năm 2008 và dự kiến điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 như sau:

1. Thời gian thi tốt nghiệp THPT và BTTHPT lần 2 năm 2008 sẽ tiến hành vào 3 ngày: 18, 19 và 20/8/2008.

2. Về dự kiến điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 đối với cấp THCS và cấp THPT:

Thực hiện kết luận của Bộ trưởng sau khi tiến hành đánh giá chương trình, sách giáo khoa phổ thông, Bộ GDĐT đã lập phương án điều chỉnh Kế hoạch giáo dục của Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 để áp dụng từ năm học 2008-2009. Ngày 16/6/2008, Bộ GDĐT đã gửi bản dự thảo Phương án điều chỉnh này để các Sở GDĐT góp ý kiến trước khi quyết định (công văn số 5249/BGDĐT-GDTrH). Theo dự thảo Phương án điều chỉnh Kế hoạch thời gian, Kế hoạch giáo dục cấp THCS và cấp THPT sẽ bố trí 37 tuần thực học (tăng 2 tuần so với Kế hoạch hiện hành), mỗi học kỳ tăng 1 tuần. Theo đó, cả 2 cấp học này sẽ bắt đầu học ngay sau khi thi tốt nghiệp THPT, BTTHPT lần 2. 

Nhận được công văn này, đề nghị các Sở GDĐT báo cáo với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và thông báo đến các cơ quan quản lý giáo dục, các trường THCS, THPT để có kế hoạch thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Thiện Nhân (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để ph/hợp);
- Vụ GDTX, Vụ GDTrH,  Cục KT-KĐCLGD (để th/hiện);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5331/BGDĐT-GDTrH về việc thông báo về thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phô thông lần 2 năm 2008 và dự kiến Kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.216
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78