Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5133/BGDĐT-GDTrH về việc bồi dưỡng giáo viên cốt cán thực hiện chương trình, sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2008 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5133/BGDĐT-GDTrH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hải Châu
Ngày ban hành: 13/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5133/BGDĐT-GDTrH
V/v: Bồi dưỡng giáo viên cốt cán thực hiện CT, SGK Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2008

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện kế hoạch số: 186/KH-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về bồi dưỡng giáo viên cốt cán thực hiện chương trình, sách giáo khoa môn Giáo dục quốc phòng – an ninh Trung học phổ thông năm 2008, Bộ GDĐT tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên cốt cán thực hiện CT, SGK các lớp 10, 11, 12 môn học trên.

1. Thành phần tham dự:

- Ban Tổ chức, báo cáo viên.

- Học viên: mỗi Sở GDĐT cử 09 học viên (03 học viên/khối lớp)

- Khách mời: Đại biểu một số đơn vị liên quan.

2. Địa điểm, thời gian:

a) Khu vực phía Bắc (32 tỉnh, TP từ Thừa Thiên – Huế trở ra):

- Địa điểm: Đoàn an điều dưỡng 295, Cục chính trị QK3

Khu 1, TP Đồ Sơn, Hải Phòng. ĐT: 031861295 – 031861495

- Thời gian: 05 ngày, từ 11/7/2008 đến 15/7/2008 (khai mạc 8h00 ngày 11/7/2008)

b) Khu vực phía Nam (32 tỉnh, TP còn lại)

- Địa điểm: Khách sạn 52 (ĐT 058524228) và Nhà khách Hải Quân (ĐT 058523278), Đường Trần Phú, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

- Thời gian: 05 ngày, từ 18/7/2008 đến 22/7/2008 (khai mạc 8h00 ngày 18/7/2008)

3. Kinh phí:

- Kinh phí đi lại, lưu trú, thuê chỗ ở cho học viên do địa phương cấp theo chế độ hiện hành.

- Dự án phát triển THPT hỗ trợ tiền ăn, tiêu vặt cho học viên trong thời gian học.

4. Tài liệu:

- Bộ GDĐT cấp tài liệu bồi dưỡng cho tất cả học viên tại các lớp bồi dưỡng giáo viên cốt cán.

- Các địa phương đăng ký số lượng, thời gian cung ứng tài liệu với Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề, Nhà Xuất bản Giáo dục để phục vụ triển khai bồi dưỡng đại trà.

5. Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học: Bộ GDĐT cấp giấy chứng nhận cho học viên đã hoàn thành khóa học.

Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT chọn cử học viên đủ số lượng, đúng thành phần và phân công cán bộ quản lý học viên thuộc đơn vị mình để việc triển khai thực hiện CT, SGK Giáo dục quốc phòng – an ninh đạt kết quả.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Cục NG&CBQLGD; Vụ GDQP;
- Cục CSVC&TBDH-ĐCTE; Vụ GDTX;
- Dự án PT THPT; Nhà xuất bản Giáo dục;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hải Châu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5133/BGDĐT-GDTrH về việc bồi dưỡng giáo viên cốt cán thực hiện chương trình, sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2008 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.056
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234