Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4875/LĐTBXH-DN báo cáo về công tác bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề do Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4875/LĐTBXH-DN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Hiệp
Ngày ban hành: 26/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4875/LĐTBXH-DN
V/v Báo cáo về công tác bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề;
- Giám đốc các TTDN.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Dạy nghề tại văn bản số 693/TCDN-GV ngày 14/05/2010, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Quý Trường, Quý Trung tâm báo cáo một số nội dung sau:

1. Công tác bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý của đơn vị (theo Biểu số 1 và Biểu số 2)

2. Ý kiến nhận xét, đánh giá về công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề và các vấn đề liên quan: đề xuất, kiến nghị (nếu có)

Báo cáo gửi về Phòng Dạy nghề - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 11/06/2010.

Địa chỉ: Phòng Dạy nghề - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, 159 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

Email: phongdaynghehcm@yahoo.com, daynghe.sld@tphcm.gov.vn.

Fax: 083 8202 964

Ghi chú: khoảng thời gian thống kê số liệu năm 2009 từ 01/01/2009 đến 31/12/2009.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Website Sở (www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn);
Lưu: VP, P.DN.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG DẠY NGHỀ
Nguyễn Thành Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4875/LĐTBXH-DN báo cáo về công tác bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở dạy nghề do Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.442
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177