Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 473/TCDS-TCCB về mở ngành và tổ chức khóa đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Dân số Y tế do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành

Số hiệu: 473/TCDS-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Người ký: Dương Quốc Trọng
Ngày ban hành: 15/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 473/TCDS-TCCB
V/v mở ngành và tổ chức khóa đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Dân số Y tế  

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) ở địa phương quy định cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã cần được đào tạo chuyên môn ít nhất là trung cấp; Đến nay, trên toàn quốc có trên 2500 cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã chưa có trình độ trung cấp để có đủ tiêu chuẩn tuyển dụng và hơn 4800 cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã cần được thay thế trong thời gian tới.

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình theo chủ trương của ngành, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng xong Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Dân số Y tế.

Ngày 24/12/2009, Bộ Y tế có công văn số 9090/BYT-K2ĐT về việc hướng dẫn các trường Cao đẳng/Trung cấp Y tế của 63 tỉnh/thành phố xây dựng đề án mở ngành đào tạo Dân số Y tế để có thể đăng ký tuyển sinh ngành Dân số Y tế từ năm 2010.

Ngày 31/05/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 3011/BGDĐT-GDCN đồng ý để trường Cao đẳng Y tế Hà Đông được đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Dân số Y tế hệ chính quy từ năm 2010.

Căn cứ nhu cầu đào tạo cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác DS-KHHGĐ của tỉnh/thành phố, đặc biệt ở cấp xã, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trân trọng đề nghị Quí Sở chỉ đạo trường Cao đẳng/Trung cấp Y tế của tỉnh/thành phố xây dựng đề án đăng ký mở ngành đào tạo và thực hiện các thủ tục liên quan nhằm tổ chức khóa đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Dân số Y tế của tỉnh/thành phố trong thời gian sớm nhất.

(Đề án mở ngành đào tạo Dân số Y tế của trường Cao đẳng Y tế Hà Đông được đăng tải trên Website của Tổng cục: www/gopfp.gov.vn).

Trân trọng cảm ơn. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Bá Thủy (để báo cáo);
- TT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh/thành phố;
- Vụ K2 ĐT (Bộ Y tế);
- Các Phó Tổng cục trưởng;
- TTTT (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCCB (3 bản).

TỔNG CỤC TRƯỞNG  
Dương Quốc Trọng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 473/TCDS-TCCB về mở ngành và tổ chức khóa đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Dân số Y tế do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.979
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231