Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4545/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4545/BGDĐT-KTKĐCLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 02/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 4545/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v Tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2009

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2009

HỎA TỐC

 

Kính gửi:

Trưởng Ban chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo.

 

Ngày 02 tháng 6 năm 2009, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 đã diễn ra đồng thời trên cả nước với hai môn thi đầu tiên: môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận và môn Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm. Nhìn chung, hai buổi thi đã diễn an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, có tiến bộ đáng kể so với kỳ thi năm 2008:

- Phương án thi theo cụm đã được các địa phương trên toàn quốc tổ chức thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, nhiều địa phương có địa bàn phức tạp, điều kiện giáo dục còn khó khăn cũng đã tập trung cao độ, huy động mọi nguồn lực để tổ chức thi theo cụm.

- Các nhà trường phối hợp với các lực lượng xã hội và phụ huynh học sinh đảm bảo an toàn, đề phòng tai nạn giao thông ở các địa bàn phức tạp như vùng lũ, vùng sông nước và vùng đồi núi hiểm trở; đáp ứng việc ăn, nghỉ, đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thí sinh tham gia thi tại các Hội đồng coi thi trong mỗi cụm, nhất là những thí sinh thi xa gia đình. Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt cao hơn, số thí sinh bị tai nạn giao thông, bị ốm không thể dự thi giảm đáng kể so với kỳ thi năm 2008.

- Việc tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đã góp phần duy trì  kỷ luật phòng thi. Số thí sinh vi phạm quy chế bị phát hiện và bị đình chỉ thi giảm nhiều so với kỳ thi năm 2008; không xảy ra các vụ việc tiêu cực nghiêm trọng trong thi cử. Không có giám thị nào vi phạm quy chế.

- Các sự cố bất thường xảy ra đã được các đơn vị kịp thời xử lý theo đúng Quy chế thi.

Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm tồn tại ở một số ít Hội đồng coi thi:

- Còn hiện tượng thiếu đề thi ở phòng thi nên phải sử dụng đề dự phòng của Hội đồng coi thi.

- Cơ sở vật chất cho tổ chức thi còn chưa được chuẩn bị tốt nên chậm khắc phục được những trường hợp bất thường xảy ra như mất điện không đảm bảo ánh sáng, mưa gió lớn làm ướt giấy thi.

- Còn hiện tượng “xả phao” sau mỗi buổi thi.

- Một số giám thị còn chưa nắm vững quy chế và nghiệp vụ thi.

- Một số đơn vị chưa thực hiện báo cáo nhanh theo đúng tiến độ và yêu cầu.

Để đảm bảo các buổi thi tới tiếp tục an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ban chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, đặc biệt là các Hội đồng coi thi tập trung thực hiện tốt một số công việc sau đây:

- Phát huy những ưu điểm; biểu dương kịp thời những cá nhân và tập thể làm tốt; phê bình, rút kinh nghiệm để khắc phục ngay đối với những việc làm chưa tốt.

- Tiếp tục tăng cường kỷ cương trường thi và kỷ luật phòng thi, phấn đấu tổ chức tốt các buổi thi còn lại và các khâu tiếp theo của kỳ thi ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban chỉ đạo thi phổ thông Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4545/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


883
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.209.201