Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4433/VPCP-KGVX báo cáo tổng kết hoạt động của Đại học Quốc gia và sửa đổi Nghị định 07/2001/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4433/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 01/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4433/VPCP - KGVX
V/v báo cáo tổng kết hoạt động của các Đại học Quốc gia và sửa đổi, bổ sung Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 2 năm 2001 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 2 năm 2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia (Tờ trình số 332/TTr-BNV ngày 02 tháng 02 năm 2010), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành khảo sát hoạt động của hai Đại học Quốc gia để làm căn cứ nghiên cứu, sửa đổi các quy định về Đại học Quốc gia.

Do vậy, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện báo cáo tổng kết hoạt động các Đại học Quốc gia và trên cơ sở đó chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ,
 các Vụ: TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4). QT 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4433/VPCP-KGVX báo cáo tổng kết hoạt động của Đại học Quốc gia và sửa đổi Nghị định 07/2001/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.633

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57