Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4347/BGDĐT-GDĐH xử lý sự cố tại phòng thi 41 điểm thi trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4347/BGDĐT-GDĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 05/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4347/BGDĐT-GDĐH
V/v: về xử lý sự cố tại phòng thi 41 điểm thi trường Sĩ quan CHKT TT

Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2011

 

Kính gửi: Ban tuyển sinh quân sự - Bộ Quốc phòng

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được báo cáo số 40/BC-TSQS ngày 4/7/2011 của Ban tuyển sinh quân sự Bộ quốc phòng về thi môn Toán tại phòng thi số 41 vào Học Viện Hậu cần, tại điểm thi trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin năm 2011.

Về việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến sau:

1. Việc hai cán bộ coi thi tại phòng thi số 41 của Điểm thi trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin đã thu lại bài làm của thi sinh sau 120 phút làm bài và phát giấy thi mới để thí sinh chép lại bài thi do cán bộ coi thi ký nhầm vào ô ký của cán bộ chấm thi trên giấy thi là vi phạm Quy chế tuyển sinh.

2. Giao Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin thông báo công khai ngay sau khi kết thúc buổi thi môn Hóa sáng ngày 05/7/2011 để các thi sinh lựa chọn và đăng ký 1 trong 2 phương án sau:

a) Giữ nguyên bài thi cũ đã chép lại. Kết quả môn thi sẽ được nhân hệ số 1,3 kết quả bài thi thực tế của thí sinh. Điểm tối đa của bài thi là 10,0 điểm.

b) Thi lại môn Toán bằng đề thi dự bị trong buổi chiều ngày 5/7/2011.

3. Hội đồng tuyển sinh Học viện Hậu cần tổ chức chấm thi đối với các bài thi của các thí sinh tại phòng thi số 41 theo đúng đáp án, thang điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Đề nghị Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng chỉ đạo Trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin đình chỉ công tác coi thi đối với 2 cán bộ coi thi tại phòng thi số 41 và tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm túc đối 2 cán bộ coi thi tại phòng thi số 41, Trưởng điểm thi và những cán bộ liên quan theo đúng quy định.

5. Mọi chi phí phát sinh đối với thí sinh đăng ký thi lại vào chiều ngày 5/7/2011 do Trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin chịu trách nhiệm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ban tuyển sinh – Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Bộ Quốc phòng (để phối hợp);
- Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2011
 (để thực hiện);
- Trường ĐH Nha Trang;
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4347/BGDĐT-GDĐH xử lý sự cố tại phòng thi 41 điểm thi trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.601

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.208.0