Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4250/BGDĐT-KTKĐCLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 25/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4250/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v Tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh;
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng);
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng.

 

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2009 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chủ trương đổi mới công tác thi và tuyển sinh trong những năm tới; vì vậy, công tác tổ chức thi có một số thay đổi cơ bản như coi thi theo cụm, chấm thi theo phương thức đổi chéo bài thi tự luận giữa các địa phương. Để tổ chức tốt Kỳ thi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Ban chỉ đạo thi phổ thông Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Giám đốc các sở GDĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng khẩn trương và nghiêm túc thực hiện các công việc sau:

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và triển khai sâu rộng cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, khách quan, công bằng, chính xác, đánh giá đúng chất lượng giáo dục, tạo tiền đề cơ bản tiến tới tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, lấy kết quả vừa để công nhận tốt nghiệp THPT vừa làm một căn cứ quan trọng để xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

2. Đảm bảo kỷ cương thi cử, thực hiện đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các công văn chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ trong tất cả các khâu của kỳ thi; tích cực ngăn chặn, phòng ngừa tiêu cực trong thi cử; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy chế thi của các tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi. Thường trực Ban chỉ đạo thi phổ thông Trung ương và Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh trực tiếp kiểm tra tất cả các khâu tổ chức thi và chỉ đạo cụ thể về việc thực hiện các yêu cầu theo Quy chế thi.

3. Tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn.

Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh cần tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thi, đề ra các giải pháp thực tế và khả thi, xác định quyết tâm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009 tại địa phương đúng kế hoạch, đúng quy chế; tích cực chuẩn bị phương án dự phòng, kịp thời ứng phó với các hiện tượng bất thường của thời tiết, phòng chống lũ lụt, hỏa hoạn, cháy nổ,... hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai tới kỳ thi. Trong đó, đặc biệt lưu ý chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch huy động các nhà trường phối hợp với các lực lượng xã hội và phụ huynh học sinh đảm bảo an toàn về đi lại, đề phòng tai nạn giao thông ở các địa bàn phức tạp như vùng lũ, vùng sông nước và đồi núi hiểm trở; đáp ứng việc ăn, nghỉ, đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thí sinh ở xa và có nhu cầu khi tham gia thi tại các Hội đồng coi thi trong mỗi cụm thi ở địa phương, tạo điều kiện tối đa cho thí sinh dự thi theo cụm, không để xảy ra tình trạng bỏ thi vì phải đi lại quá xa hoặc vì điều kiện ăn ở sinh hoạt. Các địa phương có thể tham khảo việc hỗ trợ tiền đi lại, ăn ở cho thí sinh tham gia thi cụm của các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng v.v...

Các sở GDĐT chịu trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm tham mưu cho Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể có liên quan, UBND các cấp phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tổ chức kỳ thi tại địa phương; xây dựng kế hoạch tổng thể bố trí các Hội đồng in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo; xây dựng phương án thực hiện việc coi thi theo cụm, phương án bàn giao bài thi tự luận cho địa phương khác chấm, phương án xử lý kết quả thi đảm bảo đúng quy chế và tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sai sót; xây dựng phương án dự phòng để kịp thời ứng phó với các tình huống đột xuất có thể xảy ra và phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, bảo mật cho toàn bộ quy trình thực hiện các khâu của kỳ thi; chú trọng quán triệt quy chế thi và các văn bản chỉ đạo tổ chức thi đối với cán bộ, giáo viên và thí sinh; hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tiếp tục ôn tập, tạo điều kiện tốt nhất cho mọi thí sinh có thể tham dự kỳ thi đạt kết quả cao nhất.

4. Công tác huy động cán bộ, giảng viên của các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng tham gia các đoàn thanh tra của Bộ đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) cần được gấp rút triển khai. Các đơn vị khối đại học, cao đẳng có cán bộ, giảng viên tham gia các đoàn thanh tra của Bộ hoặc tham gia coi thi tại các Hội đồng coi thi theo sự điều động của Bộ cần phải chọn cử cán bộ đủ tiêu chuẩn, đúng thành phần, có năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức, có kinh nghiệm làm công tác thi; đồng thời tập huấn kỹ lưỡng về quy chế, nghiệp vụ và quán triệt tinh thần trách nhiệm cho mỗi cán bộ, giảng viên tham gia kỳ thi theo đúng yêu cầu tổ chức thi của Bộ.

5. Ban chỉ đạo thi phổ thông Trung ương, các Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Giám đốc các sở GDĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) căn cứ thực tế và Quy chế thi tốt nghiệp THPT chuẩn bị phương án dự phòng để triển khai trong trường hợp bất thường không cho phép tổ chức thi theo kế hoạch.

Trong quá trình tổ chức kỳ thi, cần theo dõi sát tình hình thời tiết mùa mưa bão để kịp thời điều chỉnh phương án thực hiện khi cần thiết.

Ban chỉ đạo thi phổ thông Trung ương, Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Giám đốc các sở GDĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng nghiêm túc thực hiện văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Bộ Quốc phòng;
- Ban chỉ đạo thi phổ thông Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4250/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày 25/05/2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.100

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232