Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 417/BGDĐT-CTHSSV đảm bảo “3 đủ” cho học sinh đón Tết Canh Dần - 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 417/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 26/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 417/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Đảm bảo “3 đủ” cho học sinh đón Tết Canh Dần - 2010

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Dần – 2010 và kết thúc năm học 2009-2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cấp chính quyền, các sở, ban ngành liên quan đảm bảo một số nội dung sau:

Rà soát lập danh sách đối tượng học sinh có thể thiếu ăn, thiếu mặc trong dịp Tết và sau Tết có thể không đến trường do thiếu ăn, thiếu mặc hoặc thiếu sách vở, có biện pháp hỗ trợ kịp thời từ phía Ngành Giáo dục.

Tham mưu với các cấp chính quyền, phối hợp với các tổ chức, cá nhân để quyên góp ủng hộ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo việc đón Tết, học tập trước và sau Tết bình thường, không để học sinh đứt bữa, phải bỏ học do thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở.

Sở Giáo dục và Đào tạo có báo cáo bằng văn bản về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác học sinh, sinh viên), 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội về tình hình và kết quả triển khai trước ngày 10/03/2010.

Yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo: Cà Mau, Điện Biên, Gia Lai, KonTum, Quảng Nam, Tuyên Quang, Vĩnh Long (tính đến ngày 25/01/2010, chưa có báo cáo theo công văn số 8698/BGDĐT-CTHSSV về việc báo cáo triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”) có báo cáo gấp về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo mẫu tại địa chỉ web sau: www.moet.gov.vn/?page=1.22&view=1638 trước ngày 02/02/2010.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. N.T.Nghĩa, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 417/BGDĐT-CTHSSV đảm bảo “3 đủ” cho học sinh đón Tết Canh Dần - 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.571
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.227.202